Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

woensdag 7 juli 2010, 23.27 uur – Krista
Categorie: Algemeen

een afscheid en tot ziens

Het heeft even geduurd, maar vandaag heb ik toch echt de laatste stapels in m’n kantoortje op de Tweede-Kamerfractie opgeruimd en de deur achter me dicht getrokken. Jasper van Dijk neemt defensie van me over, Henk van Gerven gaat landbouw en dierwelzijn doen en Sharon Gesthuizen justitie. Ik wens jullie en de rest van de fractie enorm veel succes! Zelf ga ik eerst eens goed uitrusten, m’n hoofd en m’n huis opruimen en genieten van een nieuwe vorm van vrijheid. Dank voor jullie aanhoudende steun. Het ga jullie goed.

Krista

donderdag 17 juni 2010, 9.11 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

nertsenwet aangenomen!

Het is gelukt! Mijn initiatiefwet om het fokken van nertsen te verbieden is aangenomen in de Tweede Kamer. Daardoor is een verbod op de nertsenhouderij een grote stap dichterbij. Om het draagvlak in de Eerste Kamer te vergroten en omdat de behandeing van de wet langer duurde dan verwacht hebben wij het tijdstip waarop het verbod in gaat verschoven, waardoor deze opnieuw in de Tweede Kamer moest worden behandeld. Nu de wet aangenomen is in de Tweede Kamer is het aan de Eerste Kamer om al dan niet in te stemmen met het gewijzigde wetsvoorstel en een einde te maken aan het fokken van nertsen, enkel en alleen voor hun vacht.
Al eerder bleek een meerderheid in de Tweede Kamer het met de SP en de PvdA eens te zijn dat het jaarlijks doden van meer dan 5 miljoen nertsen enkel voor hun pels niet langer past in Nederland. In het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel stond 2018 als einddatum voor de nertsenfokkerij. Het gaat mij om het uiteindelijke resultaat dat het fokken van nertsen puur voor hun pels niet meer kan. De extra termijn die nertsenhouders nu krijgen is volgens onze berekeningen niet nodig, maar als het voorstel hierdoor een meerderheid krijgt is dat een noodzakelijk compromis.

donderdag 10 juni 2010, 11.51 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Wie is Krista?

Een verlies met een gouden randje

We hebben samen een mooie verkiezingsuitslag gemaakt. Vijftien zetels is niet mis als je weet dat we een paar weken geleden nog op 8 zetels in de peilingen stonden.. Enorm bedankt voor jullie stem voor de SP!
Ik ben enorm trots op Emile die in de paar maanden dat hij zijn bekendheid en reputatie op kon bouwen gigantisch goed werk heeft gedaan!

Vijftien zetels is mooi, maar het zijn niet de 25 zetels die we hadden. Dat is jammer, maar niet onverwacht. Er is dus werk aan de winkel! We moeten de partij verder opbouwen, nog meer op straat met mensen knokken voor een sociaal Nederland. Als ik me probeer voor te stellen hoe het toekomstige Kabinet er uit zou kunnen zien dan wordt het alle hens aan dek!

Hoewel de verkiezingen nu achter de rug zijn wordt de oude Kamer pas over een week ontbonden. Dat geeft mij de kans om mijn initiatiefwet om het fokken en jaarlijks vergassen van meer dan 5 miljoen nertsen te verbieden nogmaals te verdedigen. Eerder werd hij al aangenomen door de Tweede Kamer maar de Eerste Kamer vroeg een aantal punten te wijzigen. Die gewijzigde wet mag ik volgende week vanaf de stoel van Balkenende verdedigen. ik ga er van uit dat hij aangenomen wordt, zeker nu ik weet dat de partijen die hem eerder al steunden na de verkiezingen nog steeds een meerderheid hebben. Nadat ik mijn initiatiefwet verdedigd heb wordt er over gestemd en valt het doek voor de oude Kamer.

Dat is een mooi (hopelijk voorlopig) einde aan mijn Kamerlidmaatschap: strijdend! Enorm veel dank voor jullie aanhoudende steun!

Krista

zaterdag 5 juni 2010, 21.55 uur – Krista
Categorie: Algemeen

roze zaterdag in Enschede

Vandaag was de roze zaterdag in Enschede. Een parade, muziek, zomer..
De SP afdeling Enschede deed ook mee en nodigde mij uit met hun bakfiets vol sponsjes te fietsen terwijl de rest een ludiek protest tegen de verhoging van de pensioensleeftjd liet zien. Een geslaagde dag!

foto’s: Samuel Michon

maandag 31 mei 2010, 16.50 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

een zwarte dag

Ik ben geschokt
Diep geschokt
En met mij velen
Over het geweld, het meer dan disproportionele geweld waarmee de Pro-Palestina aktivisten van de Free Gaza Movement zijn geconfronteerd in internationale wateren
Ik ben geschokt over de persconferentie die ik net zag, waarin de woordvoerder van de Israelische regering sprak over een vloot van haat en geweld en deze aktivisten voor terroristen uitmaakte

Boten vol met kinderspeelgoed
Boten vol met bouwmaterialen
Boten vol medicijnen
Boten vol hulpgoederen die de Palestijnse bevolking worden onthouden

Hoe kan een boot vol medicijnen een boot vol haat en geweld zijn?

Een rechtvaardige aktie om de bevolking van Gaza te steunen is uitgelopen op een drama, een enorm bloedbad

Achthonderd mensen die met boten hulpgoederen naar Gaza wilden brengen werden in het holst van de nacht geconfronteerd met schietende paratroopers

Velen verloren het leven
Velen raakten gewond

Wat er precies is gebeurd weet ik niet
Op zijn minst is er sprake van disproportioneel geweld van Israelische zijde
De Israelische regering spreekt over terroristen die doorgeladen wapens hadden
De vredesaktivisten vertellen dat zij met witte vlaggen zwaaiden en geconfronteerd werden met grof geweld

wie zit er aan boord?

Denis Halliday, oud assistent secretaris generaal van de VN en iemand die het weet hoe een volk kan lijden onder blokkades vanuit de tijd dat hij het hoofd van het humanitaire programma in Irak was

verschillende Duitse kamerleden

journalisten

aktivisten

verpleegkundigen

zijn dit plots allemaal terroristen?

Het is goed dat de VN een onderzoek in gaat stellen
een onafhankelijk onderzoek
Wie voor dit bloedbad heeft gezorgd moet verantwoording afleggen

De hele wereld kijkt toe en spreekt afschuw uit
Alleen de Israëlische regering spreekt goed wat er nu is gebeurd

De blokkade van de gaza strook, de illegale blokkade moet opgeheven worden
De hulpgoederen van deze vredesaktivisten moeten snel doorgelaten worden
De mensen die nu gearresteerd zijn, journalisten, politici, vredesaktivisten moeten zo snel mogelijk vrij gelaten worden

Laat dit bloed niet voor niks verspild zijn

The whole world is watching

maandag 17 mei 2010, 13.55 uur – Krista
Categorie: Dierwelzijn, Krista in de media

wanneer komt er een nertsenfokverbod?

Mede initiatiefnemer Waalkens en ik hebben de ingangstermijn van het nertsenfokverbod wat later moeten leggen. Ik hoop dat de Tweede Kamer deze zogenaamde novelle nog zal gaan behandelen! Zo niet dan is het nog harder dan ooit nodig om massaal op diervriendelijke partijen te gaan stemmen bij de naderende Tweede Kamer verkiezingen!

RvS ziet geen bezwaar in aangepast wetsvoorstel voor verbod op nertsenhouderij

De Raad van State (RvS) is positief over de aanpassing in het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Harm Evert Waalkens van de PvdA en Krista van Velzen van de SP voor een verbod op de nertsenhouderij. Het college heeft geen kanttekeningen geplaatst bij de verlenging van de overgangstermijn van 2019 naar 2024. Waalkens en Van Velzen willen in hun nieuwe voorstel geen financiële compensatie voor ondernemers bieden. Nertsenfokkers hebben volgens hen tot 2024 voldoende tijd om hun investeringen normaal af te schrijven.

Waalkens en Van Velzen pasten de overgangstermijn in hun initiatiefwetsvoorstel aan nadat partijen in de Eerste Kamer bezwaren maakten. Eerder was de Tweede Kamer wel akkoord gegaan met een verbod op de nertsenfokkerij in Nederland vanaf 2019. Door de aanpassing in het voorstel moet de wet opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Waarschijnlijk gebeurt dat in een Tweede Kamer die na de verkiezingen een andere samenstelling heeft gekregen.

bron: Agrarisch Dagblad, 15/05/10

woensdag 5 mei 2010, 1.56 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

anti-kernwapen bijeenkomst met Ban Ki Moon

Vandaag mocht ik spreken op een forum van Mayor for Peace waar ook secretaris generaal van de VN Ban Ki Moon sprak. Hij sprak zijn steun uit voor het starten van onderhandelingen voor een ‘ nuclear weapon convention’ en voor het werk van deze burgemeesters.Mayors for peace – een internationaal netwerk- telt bijna 4000 burgemeesters die in eigen land proberen druk te zetten op hun regering om stappen richting een kernwapenvrije wereld te zetten. De burgemeester van Hiroshima is de voorzittter van dit netwerk. Kernwapens zijn ontworpen om juist steden als doelwit te hebben, dus is de betrokkenheid van burgemeesters om tot een oplossing te komen heel erg logisch. In Nederland zijn 51 burgemeesters aangesloten, waaronder onder andere de burgemeester van Uden (de gemeente waar de luchtmachtbasis Volkel en haar kernwapens onder vallen) en de burgemeester van Amsterdam (!).

Een coalitie van organisaties met daarin juristen en wetenschappers hebben al een concept verdrag om kernwapens te verbieden geschreven. In een workshop later vandaag gaven zij tekst en uitleg over hoe het werkt en wat er nog te verbeteren valt. Het doet me erg denken aan het hele proces rond het opstellen van het Oslo verdrag dat inmiddels clusterbommen verbiedt. Mooi om te zien dat er niet alleen gesproken wordt over een kernwapenverdrag maar dat er al een voorstel op tafel ligt. Meer dan honderdtwintig landen waaronder 2 Europese landen hebben zich al voor een dergelijk verdrag uitgesproken. Waar blijft Nederland??

Aan het einde van de dag schoof ik aan bij een workshop van ICBUW, the International Campaign to Ban Uranium Weapons. Herbert, een Amerikaanse veteraan vertelde hoe hij in Irak langere tijd in een militair kamp verbleef wat na metingen van het Nederlandse leger besmet bleek te zijn. Zijn martelgang om erkenning te krijgen voor de bron van zijn ziekte wist hij op beklemmende wijze te beschrijven. Eerder dit jaar nam de Kamer een motie van de SP aan om een moratorium in te stellen op het gebruik van munitie met verarmd uranium. De Nederlandse regering vind dat nergens voor nodig en voert de motie dus niet uit. Klinkt bekend niet?

dinsdag 4 mei 2010, 0.47 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

Voorstel Verhagen voor reductie kernwapens is slap

Vandaag is de VN kernwapenconferentie in New York begonnen. Ik ben teleurgesteld over de inbreng van de Nederlandse regering.
Twee weken geleden steunde het overgrote deel van de Tweede Kamer mijn voorstel om aan de Amerikaanse overheid de boodschap over te brengen dat Nederland niet lang nucleair beschermd wil worden en dat terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa wenselijk is. Vandaag, op de conferentie over het non-proliferatieverdrag in New York, negeerde Verhagen deze oproep door enkel te spreken over reductie van de kernwapens in Europa.

Het is doodzonde dat de minister deze kans laat lopen. Eindelijk maakt een Amerikaanse president echt werk van ontwapening en dan werkt dit kabinet slechts halfslachtig mee. Vandaag hadden we het begin kunnen zien van de oplossing, het begin van een kernwapenvrije zone in Europa, maar deze demissionaire minister kiest er voor om onderdeel van het probleem te blijven. Reductie is wat anders dan terugtrekking. Het is een slap verhaal dat te weinig bijdraagt aan een kernwapenvrij Europa.


Ik betreur dit duikgedrag van Minister Verhagen. Een minister hoort moties van de Kamer volledig uit te voeren. De Kamer vroeg de VS te melden dat terugtrekking van de kernwapens nodig is en om duidelijk te maken dat nucleaire bescherming niet langer gewenst is. Een demissionair minister kan zich niet veroorloven om een eigen draai aan de opdracht van de Kamer te geven. Verhagen stelt miljoenen mensen die al decennia lang strijden tegen kernwapens teleur, dat laten we niet zomaar gebeuren.

maandag 3 mei 2010, 3.03 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

duizenden op antikernwapendemo in New York

Vandaag mocht ik spreken op een massale anti-kernwapendemonstratie in New York. Ik liep met vele duizenden demonstranten, waaronder veel Hibakusha, mensen die de nucleaire aanval op Hiroshima en Nagasaki overleefd hebben, van Time Square naar het VN hoofdkwartier om de boodschap dat een kernwapenvrije wereld nu noodzakelijker is dan ooit over de brengen aan de regeringsafgevaardigden . Morgen begint daar de toetsingsconferentie voor het Non Proliferatieverdrag waar ik als lid van de Nederlandse delegatie bij aanwezig ben.

De boodschap die ik kon brengen, dat de Nederlandse bevolking en het Nederlandse parlement de Amerikaanse kernwapens weg willen hebben uit Europa werd hier met luid applaus ontvangen door de duizenden mensen van over de hele wereld die hier aanwezig zijn om hier aan de poorten van de VN te rammelen.

Vandaag spreekt minster Verhagen van Buitenlandse Zaken. Wat mij betreft erkent hij ruiterlijk dat Nederland verkeerd zit. In het non proliferatieverdrag staat immers een duidelijke verplichting om nucleair te gaan ontwapenen. Het is beschamend dat Nederland nog steeds dit verdrag schendt door als niet-kernwapenstaat toch Amerikaanse kernwapens toe te laten. Ik hoop dat Verhagen de boodschap van de Tweede Kamer luid en duidelijk overbrengt en dat hij net zo’n applaus zal ontvangen als ik vandaag kreeg bij deze enorme demonstratie.

zondag 2 mei 2010, 5.03 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

een dag vol hoop

Een mei. Mayday noemen ze dat hier. Vandaag was er een grote internationale bijeenkomst in de Riverside Church waar Martin Luther King in 1967 zijn beroemde speech hield om de oorlog in Vietnam te stoppen.

Nu loopt de kerk en de aanpalende leslokalen vol met mensen die net als hem denken dat we met elkaar het verschil kunnen maken, zelfs de wereld kunnen veranderen. Burgemeesters uit enorm veel landen, campagnevoerders, aktivisten, een enorme massa mensen die werken aan het creeeren van een kernwapenvrije wereld.

Ik denk aan de woorden die Mahatma Ghandi in 1938 sprak. ‘ A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history’ . Waar Margaret Mead later aa toevoegde ‘ Indeed it’s the only thing that ever has.. ‘

Ik volg een aantal workshops. De workshop van een organisatie die Tri-valley cares heet is het meest boeiend. Deze organisatie komt uit Livermore waar een groot productie en onderzoeks laboratorium is gevestigd. Na verschillende ongelukken waarbij nucleaire stoffen in de lucht, in het water en in de bodem terecht kwamen besloten de mensen daar zelf uit te gaan zoeken waarom zelfs mensen die niet in het lab werkten ziek werden. Nu is het een machtige organisatie die misstanden aankaart en mensen bij staat die Lawrence Livermore Lab proberen aan te pakken.
Tijdens de workshop werd een vergelijking gemaakt tussen de plannen van Bush sr op vlak van onderzoek naar kernwapens en de plannen die Obama in zijn Nuclear Posture Review heeft neergelegd. Hun conclusie is dat op vele vlakken Obama veel meer investeert in kernwapens dan Bush ooit gedaan heeft. Bekend is dat Obama alleen al voor het komende jaar het budget met 10 procent verhoogde. Maar wist je ook dat hij bezig is het type kernwapens dat in Nederland ligt te moderniseren om ze nog beter inzetbaar te maken? Nog meer geld steekt in nieuwe onderzoeksprogramma’s, nieuwe kernwapenproductiefaciliteiten en meer geld steekt in het oplappen van de bestaande kernwapens? Een dubbele houding voor een president die stevige speeches houdt voor een kernwapenvrije wereld..
Zeven miljard dollar pompt hij volgend jaar in zijn nucleaire programma. Ik zou geen nacht slapen als ik daarvoor verantwoordelijk was, me realiserende hoeveel mensen daarvan schoon drinkwater,aids-medicijnen of simpelweg te eten zouden kunnen krijgen..

Ik ga nu op weg naar Time Square, waar een grote rally for a nuclear free world gehouden gaat worden.. Meer later!

Volgende pagina »