Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

donderdag 17 juni 2010, 9.11 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

nertsenwet aangenomen!

Het is gelukt! Mijn initiatiefwet om het fokken van nertsen te verbieden is aangenomen in de Tweede Kamer. Daardoor is een verbod op de nertsenhouderij een grote stap dichterbij. Om het draagvlak in de Eerste Kamer te vergroten en omdat de behandeing van de wet langer duurde dan verwacht hebben wij het tijdstip waarop het verbod in gaat verschoven, waardoor deze opnieuw in de Tweede Kamer moest worden behandeld. Nu de wet aangenomen is in de Tweede Kamer is het aan de Eerste Kamer om al dan niet in te stemmen met het gewijzigde wetsvoorstel en een einde te maken aan het fokken van nertsen, enkel en alleen voor hun vacht.
Al eerder bleek een meerderheid in de Tweede Kamer het met de SP en de PvdA eens te zijn dat het jaarlijks doden van meer dan 5 miljoen nertsen enkel voor hun pels niet langer past in Nederland. In het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel stond 2018 als einddatum voor de nertsenfokkerij. Het gaat mij om het uiteindelijke resultaat dat het fokken van nertsen puur voor hun pels niet meer kan. De extra termijn die nertsenhouders nu krijgen is volgens onze berekeningen niet nodig, maar als het voorstel hierdoor een meerderheid krijgt is dat een noodzakelijk compromis.

donderdag 10 juni 2010, 11.51 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Wie is Krista?

Een verlies met een gouden randje

We hebben samen een mooie verkiezingsuitslag gemaakt. Vijftien zetels is niet mis als je weet dat we een paar weken geleden nog op 8 zetels in de peilingen stonden.. Enorm bedankt voor jullie stem voor de SP!
Ik ben enorm trots op Emile die in de paar maanden dat hij zijn bekendheid en reputatie op kon bouwen gigantisch goed werk heeft gedaan!

Vijftien zetels is mooi, maar het zijn niet de 25 zetels die we hadden. Dat is jammer, maar niet onverwacht. Er is dus werk aan de winkel! We moeten de partij verder opbouwen, nog meer op straat met mensen knokken voor een sociaal Nederland. Als ik me probeer voor te stellen hoe het toekomstige Kabinet er uit zou kunnen zien dan wordt het alle hens aan dek!

Hoewel de verkiezingen nu achter de rug zijn wordt de oude Kamer pas over een week ontbonden. Dat geeft mij de kans om mijn initiatiefwet om het fokken en jaarlijks vergassen van meer dan 5 miljoen nertsen te verbieden nogmaals te verdedigen. Eerder werd hij al aangenomen door de Tweede Kamer maar de Eerste Kamer vroeg een aantal punten te wijzigen. Die gewijzigde wet mag ik volgende week vanaf de stoel van Balkenende verdedigen. ik ga er van uit dat hij aangenomen wordt, zeker nu ik weet dat de partijen die hem eerder al steunden na de verkiezingen nog steeds een meerderheid hebben. Nadat ik mijn initiatiefwet verdedigd heb wordt er over gestemd en valt het doek voor de oude Kamer.

Dat is een mooi (hopelijk voorlopig) einde aan mijn Kamerlidmaatschap: strijdend! Enorm veel dank voor jullie aanhoudende steun!

Krista

maandag 17 mei 2010, 13.55 uur – Krista
Categorie: Dierwelzijn, Krista in de media

wanneer komt er een nertsenfokverbod?

Mede initiatiefnemer Waalkens en ik hebben de ingangstermijn van het nertsenfokverbod wat later moeten leggen. Ik hoop dat de Tweede Kamer deze zogenaamde novelle nog zal gaan behandelen! Zo niet dan is het nog harder dan ooit nodig om massaal op diervriendelijke partijen te gaan stemmen bij de naderende Tweede Kamer verkiezingen!

RvS ziet geen bezwaar in aangepast wetsvoorstel voor verbod op nertsenhouderij

De Raad van State (RvS) is positief over de aanpassing in het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Harm Evert Waalkens van de PvdA en Krista van Velzen van de SP voor een verbod op de nertsenhouderij. Het college heeft geen kanttekeningen geplaatst bij de verlenging van de overgangstermijn van 2019 naar 2024. Waalkens en Van Velzen willen in hun nieuwe voorstel geen financiële compensatie voor ondernemers bieden. Nertsenfokkers hebben volgens hen tot 2024 voldoende tijd om hun investeringen normaal af te schrijven.

Waalkens en Van Velzen pasten de overgangstermijn in hun initiatiefwetsvoorstel aan nadat partijen in de Eerste Kamer bezwaren maakten. Eerder was de Tweede Kamer wel akkoord gegaan met een verbod op de nertsenfokkerij in Nederland vanaf 2019. Door de aanpassing in het voorstel moet de wet opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Waarschijnlijk gebeurt dat in een Tweede Kamer die na de verkiezingen een andere samenstelling heeft gekregen.

bron: Agrarisch Dagblad, 15/05/10

donderdag 8 oktober 2009, 13.42 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

dierenmarathon in Kamer

franciscus
Afgelopen dinsdag en woensdag, vlak na wereld dierendag, heeft de Kamer de Wet Dieren behandeld. Een mager wetje waarmee het welzijn van dieren niet verbeterd wordt. Dat mag je dus gerust een gemiste kans noemen.

Ik heb namens de SP geprobeerd om de wet te verbeteren. Zo heb ik voorgesteld om duidelijker te omschrijven wat dierenwelzijn nou eigenlijk is, wat we verstaan onder dierenmishandeling, het toestaan van ingrepen (hakken/snijden/knippen/vijlen van tanden, tenen, ballen etc..) stevig aan banden te leggen en nog veel meer. Bij elkaar heeft de Kamer inmiddels 30 amendementen ingediend. Zowel coalitie als oppositie vond het noodzakelijk stevig te sleutelen aan deze wet. Dat moet toch wel schrikken zijn, dat de Kamer jou als minister de mededeling doet dat je je huiswerk slecht gedaan hebt.
Minister Verburg was niet onder de indruk en ontraadde de Kamer bij vrijwel elk amendement om hier steun aan te geven.

Kamer wil waarde van het dier weten

Minister Gerda Verburg (LNV) moet aan de slag om een concreter wetsvoorstel te maken voor de nieuwe wet Dieren. ANPDEN HAAG (ANP) – Wat is eigenlijk de waarde van een dier? Waarom is dat niet vastgelegd in het voorstel voor de nieuwe wet Dieren en wat kun je er dan eigenlijk mee waarborgen?

Met deze vragen die dinsdag rezen in de Tweede Kamer moet minister Gerda Verburg (LNV) aan de slag om haar wetsvoorstel concreter te maken. De Kamer kwam alleen al met veertig aanvullende voorstellen. Het goed vastleggen van dierenwelzijn is belangrijk, niet alleen voor de dieren maar ook met het oog op de volksgezondheid, aldus de PvdA. Dierenwelzijn is niet voor niets apart gemeld in het coalitieakkoord, vindt Ernst Cramer (ChristenUnie) die overigens betwijfelt of de Kamer het eens kan worden over de waarde van een dier.

SP, Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en PVV missen ook suggesties van dierenwelzijnsorganisaties. Beneden de maat, aldus PvdD en SP. ,,We zitten hier in den blinde te praten over een leeg voorstel”, vat Krista van Velzen (SP) uren debat samen. Ze is kritisch: ,,Dit had een stap vooruit moeten zijn. Hier stemmen we niet mee in, tenzij het drastisch wordt verbeterd.”

Toch vindt Van Velzen het wel ,,ontzettend gaaf” dat Verburg het aanwezig zijn bij dierengevechten, die in Nederland verboden zijn, strafbaar wil stellen. Kijkend naar het stierenvechten in Spanje hoopt ze dat de minister die boodschap ook in Europees verband wil uitdragen.

bron:AD

vrijdag 2 oktober 2009, 10.31 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

een gouden koe voor de nertsen

gouden koe

Gisteravond was ik op het Dierenbal. Een feest voor en door dierenvrienden op de vooravond van dierendag. Dit jaar werd er voor het eerst een ‘Gouden Koe’ uitgereikt voor de beste campagne van het jaar. Elke organisatie kreeg 2 minuten de tijd om haar eigen beste campagne te presenteren. De campagne van Bont voor Dieren won. Gefeliciteerd!

Bont voor Dieren heeft enorm veel energie gestoken in een campagne om te komen tot een verbod op het fokken van nertsen. Deze prijs hebben zij absoluut verdiend!

Zelf heb ik met succes een initiatiefwet in de Tweede Kamer verdedigd om te komen tot zo’n verbod en hoop snel ook de Eerste Kamer te mogen overtuigen.

donderdag 3 september 2009, 13.19 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

wie wordt daar nou vrolijk van?

hij is wel blij

Minister Verburg pompt een sloot belastinggeld (2.8 miljoen euro) in een Europese promotiecampagne om mensen aan te zetten meer kalfsvlees te eten.

In een met dat geld betaald reclamespotje probeert Rob Geus, presentator van het tv-programma de Smaakpolitie de kijker duidelijk te maken waarom hij vrolijk wordt van kalfsvlees.

Waarom zwijgt hij over het gebrek aan dierwelzijn in de kalversector? Of zou hij ook vrolijk worden van de mishandeling van kalfjes die door een speciaal dieet bloedarmoede krijgen en dus blank kalfsvlees opleveren?

En waarom wordt ons belastinggeld überhaupt in dit soort propaganda gestoken? Ik weet wel waar Rob Geus vrolijk van wordt. Van ons belastinggeld op zijn rekening..

woensdag 2 september 2009, 18.03 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

Kijk vanavond naar gifkikkers!

gifkikker

Om giftig van te worden. De misstanden in de veetransportsector zijn enorm en ondanks alle klokkenluiders, onderzoeken en kamerdebatten gaan ze gewoon door. Overbeladen varkenstransporten, geen water in vrachtwagens waarin dieren lange afstanden moeten afleggen, dierenartsen die hun controlerende taak bij transporten niet uitoefenen. De Gifkikkers van de VARA doen zich voor als inspecteurs en laten zien hoe diertransporten er echt aan toe gaan. Walgelijk. Je begrijpt dat ik aktie ga ondernemen!

Gifkikkers – Nederland 3 23.15

dinsdag 30 juni 2009, 21.07 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

kamer stemt voor verbod op nertsenfok!

initiatiefwet-verdedigen-vanuit-vak-k

30-06-2009 • De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel van de SP en PvdA dat in 2018 een einde maakt aan de nertsenhouderij in Nederland. Nertsenhouders krijgen een periode van tien jaar om de sector af te bouwen. Met het aannemen van het wetsvoorstel is de eerste initiatiefwet van de SP aangenomen.

Krista van VelzenInitiatiefneemster en SP-Kamerlid Krista van Velzen is blij dat er een doorbraak is gekomen op dit langlopende dossier. “Eindelijk komt er een einde aan het vergassen van jaarlijks vijf miljoen nertsen.”

Samen met mede-indiener Waalkens staat Van Velzen te popelen om het initiatief in de Eerste Kamer te verdedigen. “Het is duidelijk dat zowel de Nederlandse bevolking als een meerderheid in het parlement het houden van dieren enkel voor hun pels niet meer van deze tijd vindt. Hopelijk zullen na Nederland vele landen volgen.”

Een eerste aanzet hiertoe werd dinsdag al gegeven. Een motie die landbouwminister Verburg vraagt zich in te zetten voor een Europees verbod op het fokken van nertsen voor bont werd namelijk aangenomen.

Een voorstel van SP-Kamerlid Gerkens, dat vraagt om een verplichte etikettering van producten waarin bont is verwerkt, kreeg eveneens een meerderheid.

dinsdag 9 juni 2009, 8.29 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

bilderberg bant foie gras

hoeraaaaa1

Al jaren pleit de SP voor een verbod op het dwangvoederen van eenden en ganzen. Sommige mensen vinden de vette ganzenlever, foie gras, zo lekker dat ze op de koop toe nemen dat deze verziekte lever afkomstig is van dieren die onder de meest onvriendelijke omstandigheden zijn vetgemest. Minister Verburg wil wel een balletje opgooien in Brussel om dit te verbieden, maar pakt niet door. In Nederland een verbod instellen wil ze al helemaal niet. En zo verandert er dus niks. Niks? Wakker Dier heeft alweer een succes gescoord! Ze heeft drie grote hotelketens zo ver gekregen dit zieke voedsel van de menukaart te verwijderen! Gefeliciteerd Wakker Dier! Ik ben enorm trots op jullie! En ook gefeliciteerd directie van Bilderberg, Carlton en Mövenpick voor deze wijze stap!

Succes Wakker Dier tegen foie gras
De hotelketens Bilderberg, Carlton en Mövenpick halen in hun Nederlandse vestigingen gerechten met foie gras van de menukaart. De productie van foie gras is te dieronvriendelijk, zo hebben de ketens aan Wakker Dier laten weten.

Wakker Dier is al langer bezig met een campagne tegen de productie en het eten van foie gras, vette lever. Om de levers van eenden en ganzen vet te maken wordt de dieren letterlijk voedsel door de strot geduwd.

In Nederland is de productie van foie gras verboden. Maar de vette lever wordt hier wel gegeten. Bij Van der Valk staat foie gras nog wel op de menukaart.

bron NOS en Wakker Dier

donderdag 28 mei 2009, 15.24 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn

meerderheid voor nertsenverbod

nerts-zwart-wit

Afgelopen dinsdag heb ik samen met mijn collega Harm Evert Waalkens van de PvdA onze initiatiefwet om een einde te maken aan het fokken van pelsdieren mogen verdedigen. Jaarlijks worden er 5 miljoen nertsen vergast voor hun bont. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangegeven mijn voorstel te steunen. Er wordt over waarschijnlijk drie weken gestemd over dit wetsvoorstel.
De tegenstanders van dit wetsvoorstel waren verontwaardigd dat wij in de periode van 10 jaar waarna het verbod in zal gaan, vast houden aan de eisen en investeringen in dierwelzijn.

dsc02492

Toen de regering besloot het houden van vossen en chinchilla’s te verbieden werd er ook een overgangstermijn van tien jaar ingesteld, maar geen verplichting het welzijnsniveau op te krikken. De beelden van hoe die vossen gehouden werden zijn diep triest. We moeten verbeteringen in het welzijn van nertsen in die tien jaar niet stop zetten, hoe klein ze ook zijn.

dsc02491

dsc024941

Volgende pagina »