Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

vrijdag 23 april 2010, 6.58 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

succes: noodopvang asielzoekers niet gedwongen sluiten

Er is nog steeds een groep mensen die rechtmatig in Nederland verblijft maar geen enkele opvang krijgt. Gemeentes voelen zich dan ook verplicht deze mensen onderdak te bieden. Tijdens de onderhandelingen over het Generaal Pardon is afgesproken dat deze opvang dicht moet, hoewel het om een nieuw groep mensen gaat die niks met het generaal pardon te maken hebben. Deze mensen zijn legaal in Nederland maar moeten dan toch op straat leven. Gelukkig heeft de Kamer een motie van mijn hand aangenomen die daar een stokje voor steekt. De minister van justitie moet nu ruimhartig omgaan met de gemeentelijke nodopvang.

Minister moet ruimhartig omgaan met noodopvang

22-04-2010 • Minister van Justitie Hirsh Ballin moet ruimhartig omgaan met gemeenten die opvang bieden voor uitgeprocedeerde (ex-)asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven. Een motie van SP-Kamerlid Krista van Velzen met die strekking is door de Tweede Kamer aangenomen.

Van Velzen: “Gemeenten hebben op basis van hun zorgplicht het recht om de noodopvang open te houden. De minister wil sinds 1 januari die gemeenten met harde hand dwingen om deze opvang te sluiten. Daar steekt de Kamer gelukkig nu een stokje voor.”

De minister verwijst naar de afspraak die met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gemaakt in het kader van het generaal pardon. Van Velzen: “Die afspraak is een gedrocht omdat de noodopvang moet worden gesloten voor een groep die niets met het pardon te maken heeft. In deze opvang zitten mensen die rechtmatig in Nederland zijn maar die geen recht op onderdak hebben. Dat is een raar fenomeen; je mag hier wel zijn, maar krijgt geen onderdak en mag ook niet werken. Op deze manier worden mensen gedwongen op straat te overleven met alle gevolgen van dien zoals criminaliteit en uitbuiting.”

Wat de SP betreft moet rechtmatig verblijf daarom betekenen dat er ook recht op opvang is. Van Velzen vindt het daarom terecht dat gemeenten weigeren die mensen op straat te zetten en dus de noodopvang voortzetten en is blij dat de Tweede Kamer die opvatting nu steunt.

woensdag 31 maart 2010, 15.56 uur – Krista
Categorie: justitie

Kamer voorkomt sluiting jeugdgevangenissen door Hirsch Ballin

Vandaag heb ik met steun van veel collega’s een motie ingediend om de drie jeugdgevangenissen voorlopg niet te sluiten. Nu deze de steun van een meerderheid heeft en dus aangenomen wordt bij de stemming hierover, is de sluiting voorlopig van de baan. Terecht, want het is pure kapitaalvernietiging om gebouwen waarin net voor miljoenen is geïnvesteerd, te sluiten en goed opgeleid personeel weg te sturen.

Ook heeft Hirsch Ballin beloofd contact op te nemen met de directie van de drie instellingen. Daar werd al aan het personeel verkondigd dat ze als ze de kans kregen een andere baan zouden moeten nemen. Dat betekent dat de directie onomkeerbare stappen neemt. Dat is een heel slecht idee, want als het personeel straks toch nodig zou zijn en dat hoop ik van harte, heeft de directie ze straks al de deur uit ‘gemasseerd’.

Twee weken geleden kondigde Hirsch Ballin plotseling aan dat de jeugdgevangenissen in Den Helder, Rekken en Vught tijdelijk buiten gebruik zouden worden gesteld vanwege leegstand. Het personeel werd met deze boodschap volkomen overvallen.

Ik snap niet waarom dit niet eerst met het personeel besproken is. Daarbij is het echt bizar om goede opvangcapaciteit te sluiten terwijl er nog zoveel plekken nodig zijn voor andere groepen jongeren. Er zijn immers nog steeds wachtlijsten in de jeugdzorg!

Natuurlijk moeten er op termijn maatregelen worden genomen wanneer blijkt dat de leegstand in de jeugdgevangenissen structureel is. Maar dan wel in de goede volgorde. Eerst moeten er goede voorspellingen worden gemaakt voor de komende jaren, er moet worden overlegd met het personeel en mogelijke alternatief gebruik moet worden onderzocht. Pas daarna praten we verder. Op dit moment kan het voornemen van Hirsch Ballin naar de prullenbak.

Voor de liefhebbers is hieronder de door mij ingediende motie te vinden:
(meer…)

zaterdag 30 januari 2010, 18.21 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

een troosteloze middag in Holdendrecht

holendrecht

Gister ben ik met de lijsttrekker van SP Amsterdam, Laurens Ivens, SP-Zuidoost-lijsttrekker Randjan Bissesar en deelraadslid Evert Hartog in Holendrecht geweest. Ik schrok van de troosteloosheid. Een winkelcentrum dat al bijna anderhalf decennium op de nominatie staat om gesloopt te worden, een groot deel van de winkels staat al leeg. De winkeliers die we spraken zijn gewend aan de ellende van inbraken en overvallen en hangjongeren die er vor zorgen dat ’s avonds en in het geval van ouderen zelfs overdag het centrum gemeden wordt. Het buurtcentrum wordt nauwelijks gebruikt want ‘Die jongeren breken toch alles af’.
De jongeren kunnen in de tussentijd nergens terecht, want juist de jeugdsoos is in het weekend dicht.

Tijd voor aktie, want niks doen is geen optie!
Lees hier de aktieplannen van de SP Amsterdam. (meer…)

maandag 25 januari 2010, 17.50 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media, justitie

vluchtelingen in een tent : onmenselijk

Cartoon Farhad Foroutanian - VluchtelingenWerk Magazine

cartoon: Farhad Foroutanian, VluchtelingenWerk Magazine.

Vannacht sliep ik in één van de tenten die dienstdoen als noodopvang voor asielzoekers in Oude Pekela. Deze asielzoekers moeten helaas worden opgevangen in tenten omdat de capaciteit bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekortschiet. Dit ondanks een lagere instroom van asielzoekers dan voorspeld. Het tekort aan opvangplekken is ontstaan doordat een aantal opvanglocaties is gesloten en de vervangende locaties nog niet beschikbaar zijn.
(meer…)

zondag 24 januari 2010, 10.21 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

een nachtje op de asielzoekerscamping

tent asiel

Vandaag ga ik naar Oude Pekela. Daar is een groot asielzoekerscentrum waar tijdelijk grote groepen mensen in tenten worden opgevangen. Vorige keer dat ik in Pekela was werd het me geweigerd, maar deze keer mag ik wel een nachtje blijven slapen. Dat is goed, want ik wil graag zelf ondervinden hoe het voor deze mensen is om te wonen en overnachten in zo’n tent.

Staatssecretaris van Justitie Albayrak vind het opvangen van asielzoekers in tenten een ongewenste situatie. Zij ziet de tenten als een tijdelijke noodoplossing. Van de drie locaties waar de tentenkampen stonden zijn er inmiddels al 2 gesloten; alleen Pekela is nog enkele weken open.

Eind goed al goed zou je denken. De campings gaan dicht en asielzoekers krijgen weer een gewoon dak boven hun hoofd en de privacy en rust die ze nodig hebben zo vlak na hun aankomst.

Toch dreigen er opnieuw asielzoekers in tenten te worden ondergebracht. Tegen de belofte van Albayrak in dus. Voor Ter Apel is een vergunning afgegeven voor het bouwen van tenten om gedurende 1 jaar maximaal zeshonderd mensen in tenten te gaan huisvesten.

Hoe kan dit nou? Albayrak was in oktober in een debat in de Kamer nog zo prachtig duidelijk: het is een ongewenste situatie en alles gaat dicht!

Ik heb de telefoon gepakt en de burgemeester van Vlagtwedde gebeld. Zij bevestigde dat er concrete bouwplannen zijn voor nieuwe tenten in Ter Apel en dat het alleen aan de weersomstandigheden te danken is dat ze er nog niet staan. Ik vind het onbehoorlijk dat staatssecretaris Albayrak de Kamer hier niet over heeft geïnformeerd. Zij moet nu eindelijk eens maatregelen nemen die een structurele opvangcapaciteit garanderen.

vrijdag 20 november 2009, 12.36 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media, justitie

Lege cellen bieden grote kansen

Meerpersoonscel

Lege cellen bieden grote kansen

De bezuinigingen op het gevangeniswezen leiden tot grote werkdruk in de penitentiaire instellingen. En dat knaagt aan de doelstellingen van de gevangenissen, die meer inhouden dan ‘lastige mensen een tijdje wegstoppen’. Een oproep aan de regering.


Krista van Velzen, Marten Antoons, Daan Kommeren en Joost Beets

(meer…)

dinsdag 10 november 2009, 17.05 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

Europa moet terug in zijn (drugs)hok

bzp in de hand

Vandaag werd er een motie van mijn hand aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om het drugsbeleid weer in eigen handen te nemen. Eerder heeft Nederland geaccepteerd dat Europa ons verplicht een stofje te verbieden. Maar waarom zou Brussel ons drugsbeleid moeten bepalen?

Kamer steunt SP: ‘Drugsbeleid geen Europese aangelegenheid’

10-11-2009 • De regering moet in Europa de zeggenschap over het drugsbeleid van Nederland gaan terugveroveren. Dit voorstel van SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen kreeg vandaag steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Van Velzen: “Sluipenderwijs heeft de EU toch iets te zeggen gekregen over ons drugsbeleid. Recent hebben we een in Nederland onbekende stof moeten verbieden ‘omdat het moest van Europa’. Dat kan natuurlijk niet, daar gaat Nederland zelf over. Ik ben blij dat een Kamermeerderheid dit met mij eens is.”

In het debat over het verbod op de stof ‘benzylpiperazine’ werd duidelijk dat er geen andere argumenten waren voor een verbod, dan dat dit verbod werd opgelegd door de Europese Unie. Op basis van EU-regels die jaren geleden tot stand zijn gekomen werden de lidstaten nu voor het eerst door de EU verplicht een drug te verbieden. Van Velzen: “Ik wil voorkomen dat de EU de lidstaten in de toekomst kan verplichten bepaalde drugs te verbieden. Nederland moet zelf de afweging kunnen maken hoe gevaarlijk een bepaalde stof is, wat de risico’s zijn en wat een goed beleid zou zijn. Dat is simpelweg een nationale aangelegenheid waar Europa zich niet mee moet bemoeien.”

donderdag 15 oktober 2009, 9.11 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

Asielzoekers ook in winter in tenten

paviljoen

Hoewel er minder asielzoekers naar Nederland kwamen dan verwacht, is het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers er niet in geslaagd voldoende opvang te vinden. Vandaar dat er mensen in tenten opgevangen worden in Crailo, Gilze en Pekela.

Afgelopen zomer heb ik de locatie Pekela bezocht. Tenten met plastic wandjes met daarin wandjes waartussen de stapelbedden opgesteld staan. Op last van de brandweer was het ‘plafond’ boven de schotten verwijderd. Gevolg is dat vele tientallen mensen in één tent slapen. Lijkt me niet ideaal voor één overnachting laat staan voor de 6 tot 12 weken die mensen er nu moeten verblijven.

De locatie Pekela zal de hele winter gebruikt worden. Mijn eerdere verzoek om een nacht door te mogen brengen in deze tent werd geweigerd om ‘mijn eigen veiligheid’ en omdat hij vol zat. Bij aankomst bleken er slechts een stuk of 4 mensen te wonen, wat vrijwel gelijk staat aan leegstand. Gister gaf het Kabinet mij toestemming alsnog te overnachten in de Pekelase tenten.

Asielzoekers ook in winter in tenten
(Novum) – Asielzoekers moeten minstens een gedeelte van de winter nog in tenten doorbrengen. Het gaat niet lukken om voor de winter andere opvang te regelen. Dat heeft staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) gezegd.

Er staan nu tenten voor asielzoekers op drie plaatsen, omdat het niet lukt elders opvang voor hen te vinden. De oppositiepartijen SP en GroenLinks en regeringspartij ChristenUnie uitten woensdag tijdens een Kamerdebat met Albayrak hun zorgen. “Nu de winter eraan komt hebben we een serieus probleem”, zei ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker.

Albayrak zei dat de tenten tussen november en maart worden gesloten. De winter is volgens haar geen probleem. “Ik wil het beeld bestrijden dat het om barre winters en slechte tenten zou gaan. Je kunt het er zelfs in koude tijden goed uithouden.”

SP-Kamerlid Krista van Velzen kreeg toestemming van Albayrak om in december een nacht door te brengen in een asielzoekerstent. Van Velzen wil zelf zien of de tenten in de winter zo comfortabel zijn als Albayrak zegt.

dinsdag 22 september 2009, 17.11 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

Mauro moet blijven

Mauro moet blijven

Vandaag was Mauro op bezoek in de Tweede Kamer.

Mauro is 16 jaar en woont al vanaf zijn 9e in een pleeggezin in Nederland. Hij is gevlucht uit Angola. Hij spreekt zijn moederstaal niet meer, wel nederlands met een mooie zuiderlijke g. De IND dreigt hem het land uit te zetten. Niet alleen zijn nieuwe vader en moeder, opa en oma en broertje die met hem mee kwamen naar de Kamer zijn daar enorm tegen. Ook bijna tienduizend mensen die hun handtekening zetten om hem hier te laten. Mauro glunderde dat zelfs de voetballers van het team van de tegenstanders hun handtekening hebben gezet. Mauro moet in Nederland blijven. Ik heb samen met de PvdA een brief aan de staatssecretaris van justitie geschreven met dit verzoek en haar meteen de bijna 10.000 handtekeningen gegeven. SBS 6 maakte een verslag van het bezoek van Mauro aan Den Haag.

vrijdag 11 september 2009, 14.19 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media, justitie

Sluiting gevangenissen maakt land onveilig

bajes

De Groepsondernemingsraad van het Gevangeniswezen is erg ongelukkig met de plannen van staatssecretaris Albayrak. Zij wil overtollige gevangeniscellen sluiten en met minder personeel gaan werken. Dit terwijl het gevangenispersoneel te kampen heeft met een veel te grote werkdruk. Ook het sluiten van open en half open gevangenissen is een idee wat zij niet steunen. Vandaar dat wij gezamenlijk een oproep deden dit plan te staken. Lees hieronder het opinie-artikel:

Sluiting gevangenissen maakt land onveilig

Door Bert Koops, Krista van Velzen en Fred Teeven

Het besluit van staatssecretaris Albayrak van justitie om vier minder beveiligde gevangenissen te sluiten maakt Nederland onveiliger. Daarnaast is het onverantwoord om in tijden van grote begrotingstekorten goedkopere cellen te sluiten en duurdere open te houden. Dat stellen de schrijvers van deze bijdrage.

Ruim 70% van alle volwassenen die in de gevangenis zijn beland valt weer in herhaling. Dat is een groot probleem. Dat erkent ook dit kabinet. De recidive moet stevig verminderd worden. Hoewel de werkdruk nu al te hoog is zal deze met de plannen van Albayrak de komende tijd alleen maar toenemen.

Daarnaast wil zij een aantal open en half open inrichtingen sluiten. Juist deze inrichtingen zijn bijzonder belangrijk bij het resocialiseren van gedetineerden en dus het verminderen van de recidive. Dit is aangetoond in diverse wetenschappelijke internationale onderzoeken.

De gedetineerde kan vanuit inrichtingen als bijvoorbeeld Bankenbosch in Veenhuizen, Maashegge in Overloon en de beperkt beveiligde inrichting in Doetinchem werken en studeren buiten de gevangenis.

De laatste maanden van de gevangenisstraf staan helemaal in het teken van terugkeer naar de gewone maatschappij, het vinden van werk, woning en een sociaal netwerk. Het is van groot belang dat de scherpe overgang tussen de cel en de vrije maatschappij opgeheven wordt en gedetineerden de kans krijgen om te werken aan een positieve terugkeer.

Beperkt en zeer beperkt beveiligde inrichtingen helpen recidive voorkomen. Juist deze gevangenissen sluiten is kortzichtig, duur en maakt de maatschappij onveiliger. Het zou van wijsheid getuigen als deze staatssecretaris die zegt recidive stevig te willen bestrijden, terugkeert op dit besluit.

Bert Koops is voorzitter van de Groepsondernemingsraad van het Gevangeniswezen, Krista van Velzen is Tweede Kamerlid voor de SP, Fred Teeven is Tweede Kamerlid voor de VVD

Dit opinieartikel is gepubliceerd in het Brabants Dagblad en het Dagblad van het Noorden

Volgende pagina »