Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

vrijdag 2 april 2010, 9.51 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw

Eerste slachtoffer glossy Gerda?!

Ik heb opheldering gevraagd over de positie van het hoofd communicatie op het ministerie van Landbouw, Hans Blom. Het gerucht gaat (lees hier en hier en hier) dat hij het veld moet ruimen na de commotie over de ego-glossy Gerda. Dat is toch volstrekt ongepast, dat de directeur voorlichting wel het veld ruimt terwijl de verantwoordelijke minister, zelfs na het aannemen van een motie van treurnis, op het pluche blijf zitten?

Lees hier mijn vragen:
(meer…)

donderdag 11 december 2008, 17.15 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Landbouw

Pamela Anderson: bont heeft geen seksappeal

Pamela Anderson heeft een briefje aan de koningin geschreven waarin ze haar hoop uitspreekt dat bij haar volgende bezoek aan Nederland er geen bontfokkerijen meer zullen bestaan. Een steunbetuiging aan mijn wetsvoorstel dus, hulde daarvoor. Ik hoop dat ze ook de jetset waar zij nu mee rond hangt (ze opent de Millionairs Fair in Amsterdam) aanspreekt op het dragen van bont. In die kringen is dat namelijk nog steeds geen taboe..

Pamela Anderson schrijft brief aan koningin Beatrix

AMSTERDAM – Pamela Anderson komt naar de Miljonair Fair, maar maakt ook van de gelegenheid gebruik om eens een hartig woordje te doen.

Pamela, die al jaren strijdt voor de rechten van dieren namens organisatie PETA, heeft een brief aan koningin Beatrix geschreven waarin ze aandacht vraagt voor de verschrikkingen die nertsen moeten doorstaan in de fokkerijen.

Pam schrijft: “Hare Majesteit: Ik vind het hartstikke leuk om Nederland te bezoeken deze week, niet alleen vanwege de charme van het land maar ook vanwege de progressieve houding jegens twee onderwerpen die me aan het hart gaan: seks en dierenrechten. Deze twee onderwerpen overlappen elkaar als het om bont gaat: want niets heeft minder seksappeal dan een bontjas. Ik vind het geweldig om van PETA en Bont voor Dieren te horen dat Holland verschillende vormen van bontfokkerij heeft verboden en ik hoop dat hetzelfde gaat gebeuren met alle vormen van pelsdierhouderijen. De meeste inwoners van Nederland zijn tegen het dragen van bont, en een ban op bontfokkerijen zou een grote inspiratie zijn voor andere landen en dierenliefhebbers over de hele wereld. Ik hoop dat mijn aanwezigheid bij de Miljonair Fair mensen zal aanmoedigen zich te realiseren dat je een ‘look that kills’ kunt creëren zónder te moorden en dat niemand praktijken als het vergassen, wurgen of het electrocuteren van dieren moet steunen. Al helemaal niet voor het verkrijgen van een luxeartikel.

Ik hoop dat ik tijdens mijn volgende bezoek aan Nederland een totale ban op bontfokkerijen kan gaan vieren.

Met vriendelijke groet,

Pamela Anderson.”

Bont voor Dieren zegt dat de brief echt is geschreven door Pam. Een woordvoerder vertelt: “Ze heeft er erg haar best op gedaan en wilde haar punt goed duidelijk maken. Wij wilden de Miljonair Fair dan ook vragen om wat aandacht te besteden aan dit onderwerp, maar daar bleek geen animo voor…”

bron: Telegraaf

maandag 17 november 2008, 10.20 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw

Verburg zoekt ruzie

Landbouw minister Verburg weigert 2 moties van de SP, Christenunie en PvdA uit te voeren.
Dat is op zijn best niet chique te noemen. Aangenomen moties moeten worden uitgevoerd. Verburg schoffeert de Kamer door dat niet te doen. Nu het Kabinet haar rugdekking geeft (de voltallige ministerraad staat klaarblijkelijk achter haar weigering deze moties uit te voeren) is het aan de Kamer om de minister terug te fluiten en haar alsnog deze moties uit te laten voeren. Als de Kamer accepteert dat ministers doen waar ze zin in hebben, kunnen we de parlementaire controle net zo goed afschaffen. De Tweede Kamer: lam of leeuw? That’s the question.

Verburg weigert moties Kamer uit te voeren

Gepubliceerd: 16 november 2008 21:25 | Gewijzigd: 16 november 2008 23:40
Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 16 nov. Minister Verburg (Landbouw, CDA) weigert, met steun van het kabinet, uitvoering te geven aan twee moties van de Tweede Kamer over gentechnologie. De Kamer wil deze week een spoeddebat over de weigering van de minister.

De Tweede Kamer gaf Verburg vorige week opdracht in de Europese Landbouwraad tegen toelating te stemmen van een genetisch gemodificeerde sojavariant van het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Het Kamerverzoek werd gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, de PvdD, de CU en de SGP, een kleine meerderheid.

Minister Verburg is voor toelating, omdat het Europese instituut voor voedselveiligheid (EFSA) zijn goedkeuring heeft gegeven.

EFSA is echter in opspraak gekomen door een afscheidsbrief van Herman Koëter. De Nederlandse topman stelde onder meer dat de Europese Commissie steeds vaker politiek getinte verzoeken doet aan EFSA, dat wetenschappers bang zijn een afwijkende mening te verkondigen, en dat er druk op EFSA wordt uitgeoefend om de productie van adviezen op te voeren ten koste van de kwaliteit.

„Er zijn zoveel signalen dat er iets mis is met EFSA, dat we nu een time-out willen”, zegt Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA).

Verburg stelt in een brief van afgelopen vrijdag dat „het werk dat EFSA tot op heden heeft afgeleverd van goede kwaliteit” is en dat „de onafhankelijkheid van de adviezen van EFSA niet ter discussie” staat. Dus heeft het voltallige kabinet besloten haar te steunen in het negeren van de wensen van de Tweede Kamer.

„Staatrechtelijk curieus”, zegt Waalkens over de houding van de minister. „Als onze visie niet naar haar zin dan is dat een groot probleem. Wij hebben weloverwogen een besluit genomen.” De Kamer wil daarom deze week een spoeddebat, zegt Hugo Polderman (SP).

bron:NRC

vrijdag 14 november 2008, 12.31 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw, Natuur en milieu

Nederland moet kritisch zijn over gentech

Gister werd een motie van Hugo Polderman en mij aangenomen om een pas op de plaats te maken bij het toelaten van genetisch gemodificeerde gewassen op de Europese markt. Dat klinkt misschien als een nogal gematigd succesje, maar als je weet dat de Nederlandse regering altijd vóór elk voorstel voor introductie van gentech stemt, ook al liggen er zeer kritische onderzoeken die zeker nader onderzoek vergen, dan is dit toch een stevige domper voor landbouwminister Verburg.

Eerder dit jaar had de Europese Commissie besloten drie aanvragen voor markttoelating van genetisch gemodificeerde gewassen terug te sturen naar de European Food and Safety Authority (de Europese Voedsel- en Warenautoriteit). De EFSA bleek niet in staat te zijn de milieurisico’s van gentechgewassen op de lange termijn te beoordelen en kreeg maximaal 2 jaar de tijd er voor te zorgen dat zij deze beoordeling wel kan maken.

Verburg mag komende week tijdens de Europese landbouw ministerraad niet instemmen met de toelating van genetisch gemodificeerde soja dat bestand is tegen bestrijdingsmiddelen (Monsanto 98788) als het aan de Kamer ligt. Daar denkt ze zelf heel anders over. Ze wil de aangenomen motie nog een rustig in het Kabinet bespreken. Moties moeten uitgevoerd worden.
Ook als je Gerda Verburg heet..

Kamer stemt tegen toelating transgene soja13 nov 2008 14:55

De Tweede Kamer heeft minister Gerda Verburg zojuist opgedragen om bij de landbouwraad, volgende week, tégen de toelating van de transgene sojasoort MON 89788 te stemmen.

Dat zou een breuk zijn met de opstelling van Nederland tot nu toe. Vanmiddag stemde de Kamer over twee vrijwel identieke moties, een van de SP en een van de ChristenUnie en PvdA. De eerste motie vroeg om een tegenstem, de tweede om uitstel of een tegenstem. Uitstel is volgens Verburg alleen mogelijk bij unanimiteit, en dat zit er volgens haar niet in.

De eerste motie kreeg na hoofdelijke stemming een meerderheid van 65 voor-63 tegen. Hoofdelijke stemming over de tweede motie was daardoor niet meer nodig.

Minister Verburg zei in een korte reactie dat ze de moties morgen zal bespreken in het kabinet. “Niemand [in Europa] zal dit begrijpen”, voegde ze er in de wandelgangen aan toe.

Nederland voert een zogenoemd ‘ja, mits-beleid’. In de praktijk komt dat neer op instemming met een toelatingsaanvraag als de Efsa de transgene soort veilig heeft bevonden. Dat is bij MON 89788 het geval.

Bron: agrarisch dagblad auteur: Stef Severt

zaterdag 11 oktober 2008, 16.40 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw

defensieterreinen lek


Als we allemaal opletten, kunnen we de kans op een aanslag verder verkleinen.

Veel meer dan geduldig informatie inwinnen en zijn haren kort knippen hoefde hij er niet voor te doen om rustig op verschillende militaire bases rond te kunnen struinen. Alberto Stegeman toont in zijn uitzending van zondagavond aan dat het triest gesteld is met de beveiliging van militaire terreinen. Dit terwijl de nationaal coördinator terreurbestrijding aangeeft dat het dreigingsniveau in Nederland substantieel is. Op een gemiddelde militaire basis ligt voor een fortuin aan wapens en ander militair materieel dat niet in de verkeerde handen moet vallen. Om het nog maar niet te hebben over de veiligheid van de militairen zelf. Het is bizar dat defensie de pretentie heeft vrede en democratie in Afghanistan te kunnen bewerkstelligen maar nog niet eens in staat is eigen terreinen in Nederland te beveiligen. Defensie minister Van Middelkoop heeft heel wat uit te leggen..

Ongevraagd op bezoek bij defensie blijkt een makkie
(meer…)

woensdag 27 augustus 2008, 12.05 uur – Krista
Categorie: Dierwelzijn, Landbouw

Kamer kan snel bontindustrie afbouwen

Ook tijdens het reces zitten wij niet stil. Zo heb ik een reeks vragen van andere partijen beantwoord over het wetsvoorstel dat ik samen met PvdA Kamerlid Harm Evert Waalkens in heb gediend. Deze wet zal snel behandeld worden, waar ik erg blij om ben!

Kamer kan snel ja zeggen tegen afbouwen bontindustrie

27-08-2008 • De Tweede Kamer gaat zich binnenkort buigen over het voorstel van SP en PvdA om in een periode van tien jaar de nertsenfokkerij af te bouwen. Tweede Kamerlid Krista van Velzen heeft met haar PvdA-collega Harm Evert Waalkens een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarop de overige Kamerfracties vragen konden stellen. Die zijn nu beantwoord, waardoor de bal weer bij de Kamer ligt. Zij zullen er bij de Kamer op aandringen dit snel te doen, zodat snel duidelijkheid komt voor zowel nertsen en fokkers.

Van Velzen: “Met onze initiatiefwet komen we tegemoet aan de wens van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, die de bontindustrie niet meer van deze tijd vindt.” Dat blijkt ook uit de meest recente opiniepeiling (van Planet Panel) waarin Nederlanders werd gevraagd om hun mening over het doden van dieren voor bont. Net als in eerdere peilingen blijkt er een fors draagvlak voor een nertsenfokverbod: meer dan drie van de vier Nederlanders steunen het idee. Bovendien gaven in datzelfde onderzoek vier van de vijf ondervraagden aan een negatief beeld te hebben van bont verwerkt in kleding. “Er zijn gelukkig genoeg alternatieven,”stelt Van Velzen. “Het jaarlijks doden van vier miljoen nertsen ten bate van luxe veroorzaakt onnodig dierenleed.”

Van Velzen en Waalkens, beiden voormalig Dierenbeschermer van het Jaar, willen de sector tien jaar de tijd geven om af te bouwen. Zo kunnen zij gedane investeringen terugverdienen en overschakelen naar een ander specialisme. Dit is in lijn met het eerdere nertsenfokverbod van het kabinet Kok II, dat door de val van dit kabinet nooit in stemming is gebracht.

woensdag 16 juli 2008, 10.17 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Landbouw

kipreclame is totale verspilling europees belastinggeld

veelzijdige-kip.jpg

Met een sloot Europees subsidiegeld (3 miljoen!!) promoot de Nederlandse pluimveesector haar producten. Na de vogelgriep was er een dipje in de consumptie van kip. Maar volgens minister Verburg zijn momenteel prijzen en consumptie weer op of boven hun oorspronkelijke niveau. Waarom moeten alle Europeanen dan mee betalen aan de promocampagnes van de pluimvee industrie?

Wakker Dier heeft op ludieke wijze het promoliedje aangepast. ‘Kip, het meest mishandelde stukje vlees, kip’ en dat voorzien van tekst en uitleg: eEen kip heeft in de oven meer ruimte heeft dan zij tijdens haar leven ooit heeft gehad.

Nu is het Productschap Pluimvee en Eieren op haar tenen getrapt. Dat deuntje is van hun en daar mag dus niemand aankomen. Ik vind dat bullshit. Als belastingbetaler heb ik tegen wil en dank fors bijgedragen aan deze onzinnige promocampagne. Ik ben blij dat in ieder geval het deuntje nu wordt ingezet in een campagne die mensen tot denken aanzet.

donderdag 26 juni 2008, 10.48 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw, Natuur en milieu

trots op Hugo!

knap-gedaan-hugo.jpg

Hugo Polderman, mijn collega Tweede Kamerlid en woordvoerder natuur is vandaag door Natuurmonumenten uitverkozen tot groenste Kamerlid.

Hugo is als rechtgeaard Zeeuw nogal bescheiden van aard, maar vandaag heeft hij dat even van zich afgeschud.

Vol trots nam hij plaats in de groene zetel en werd door de directeur van Natuurmonumenten rondgereden op het Plein voor de Tweede Kamer.

hugo.jpg

Hugo, ik ben apetrots op je! Goed gedaan!!

vrijdag 21 maart 2008, 11.54 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Krista in de media, Landbouw

misstanden bij voedsel- en warenautoriteit onderzocht?

varkens.jpg

Gisteren deed Hoekstra verslag van zijn onderzoek naar de misstanden bij de VWA. Tot mijn verbijstering heeft hij alleen met managers gesproken en de mensen op de werkvloer overgeslagen. Dit zijn dezelfde managers die een zeer alarmerend rapport over het gebrek aan handhaving door de VWA, intimidatie op de werkvloer en misstanden bij controles in slachterijen en tijdens diertransporten niet aan de minister gaven. Ik vrees dat maar een gedeelte van de feiten nu boven water is. Dat is niet genoeg.
Daarom ga ik proberen de mensen die niet door Hoekstra uitgenodigd zijn alsnog in de Kamer hun verhaal te laten doen. Het gaat hier niet alleen om dierwelzijn (niet onbelangrijk!) maar ook om voedselveiligheid en dus de volksgezondheid. Er mag geen twijfel zijn over de VWA, daarvoor is het werk dat zij doen te belangrijk..

Van onze verslaggever Douwe Douwes

gepubliceerd op 21 maart 2008

DEN HAAG – De controle van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) op de productie van vlees rammelt aan alle kanten. Een intern rapport met die strekking – dat bijna een jaar onder de pet bleef – biedt volgens senator Hoekstra (CDA) een ‘herkenbaar beeld’ van de situatie. Hoekstra kan echter niet aangeven hoe wijdverbreid de misstanden in de vleessector zijn.
(meer…)

donderdag 28 februari 2008, 16.39 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Landbouw

liever voor dieren dan voor moslims!

wilders-dierenvriend.jpg

Vandaag ontving ik de reacties van de andere partijen op mijn initiatiefwet om de pelsdierhouderij te verbieden. Er lijkt een meerderheid te zijn voor het afbouwen van deze sector.

Die mogelijke meerderheid is mede te danken aan de Partij voor de Vrijheid, de partij die het welzijn van dieren belangrijker vindt dan dat van mensen – zeker als die niet van Nederlandse komaf zijn. Maar hé, beter een warm hart voor dieren dan een koud hart voor mens èn dier.. ; – )

De leden van de PVV-fractie zijn evenals de Leden van Velzen en Waalkens voor een gecontroleerde afbouw van de pelsdierhouderij. Deze leden vinden het onnodig dat dieren worden gehouden en gedood voor een luxe, elitair, tertiair product als bont. Bont vervult in onze cultuur al sinds de oertijd geen primaire levensbehoefte van de mens. Bovendien is nepbont vrijwel niet van echt bont te onderscheiden.

bron: inbreng van de Tweede Kamer fracties op de initiatiefwet Van Velzen en Waalkens Verbod op de pelsdierhouderij

Volgende pagina »