Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

donderdag 22 april 2010, 13.26 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media, Natuur en milieu, Wie is Krista?, oorlog en ontwapening

Moderniseren is toch iets anders dan mensen slopen?

In het april nummer van ‘VolZin’ staat een interview met mij over – kort samengevat- politiek en zingeving. Lees maar..
(meer…)

maandag 21 december 2009, 8.59 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Natuur en milieu

sneeuw: hét sociale bindmiddel

Sneeuw: hét sociale bindmiddel

sneeuw

Het kerstreces is begonnen. Ik ben blij toe, want ik ben echt toe aan een paar vrije dagen.

Deze zaterdagnacht kan ik niet slapen. Niet erg, want het is wel écht een superseizoen om wakker te liggen; de winter. De sterren zijn helder en het maanlicht weerspiegelt op de witte stad. Er ontbreekt maar één ding: het sneeuwt niet.
(meer…)

dinsdag 9 juni 2009, 9.20 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Natuur en milieu

koninklijke shell??

ogoni-2

Shell heeft een schikking van 15,5 miljoen dollar getroffen in de zaak van mensenrechtenactivist Ken Saro-Wiwa. De nabestaanden hebben Shell voor de rechter gedaagd wegens medeplichtigheid aan de dood van de Nigeriaanse activist die in 1995 met acht andere activisten werd opgehangen. Jarenlang streden zij tegen mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de Ogoni-stam en het meewerken aan corruptie en vervuiling door de oliemaatschappij. Ze werden in een showproces voor de moord op vier Ogoni-stamhoofden ter dood veroordeeld. (meer…)

vrijdag 14 november 2008, 12.31 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw, Natuur en milieu

Nederland moet kritisch zijn over gentech

Gister werd een motie van Hugo Polderman en mij aangenomen om een pas op de plaats te maken bij het toelaten van genetisch gemodificeerde gewassen op de Europese markt. Dat klinkt misschien als een nogal gematigd succesje, maar als je weet dat de Nederlandse regering altijd vóór elk voorstel voor introductie van gentech stemt, ook al liggen er zeer kritische onderzoeken die zeker nader onderzoek vergen, dan is dit toch een stevige domper voor landbouwminister Verburg.

Eerder dit jaar had de Europese Commissie besloten drie aanvragen voor markttoelating van genetisch gemodificeerde gewassen terug te sturen naar de European Food and Safety Authority (de Europese Voedsel- en Warenautoriteit). De EFSA bleek niet in staat te zijn de milieurisico’s van gentechgewassen op de lange termijn te beoordelen en kreeg maximaal 2 jaar de tijd er voor te zorgen dat zij deze beoordeling wel kan maken.

Verburg mag komende week tijdens de Europese landbouw ministerraad niet instemmen met de toelating van genetisch gemodificeerde soja dat bestand is tegen bestrijdingsmiddelen (Monsanto 98788) als het aan de Kamer ligt. Daar denkt ze zelf heel anders over. Ze wil de aangenomen motie nog een rustig in het Kabinet bespreken. Moties moeten uitgevoerd worden.
Ook als je Gerda Verburg heet..

Kamer stemt tegen toelating transgene soja13 nov 2008 14:55

De Tweede Kamer heeft minister Gerda Verburg zojuist opgedragen om bij de landbouwraad, volgende week, tégen de toelating van de transgene sojasoort MON 89788 te stemmen.

Dat zou een breuk zijn met de opstelling van Nederland tot nu toe. Vanmiddag stemde de Kamer over twee vrijwel identieke moties, een van de SP en een van de ChristenUnie en PvdA. De eerste motie vroeg om een tegenstem, de tweede om uitstel of een tegenstem. Uitstel is volgens Verburg alleen mogelijk bij unanimiteit, en dat zit er volgens haar niet in.

De eerste motie kreeg na hoofdelijke stemming een meerderheid van 65 voor-63 tegen. Hoofdelijke stemming over de tweede motie was daardoor niet meer nodig.

Minister Verburg zei in een korte reactie dat ze de moties morgen zal bespreken in het kabinet. “Niemand [in Europa] zal dit begrijpen”, voegde ze er in de wandelgangen aan toe.

Nederland voert een zogenoemd ‘ja, mits-beleid’. In de praktijk komt dat neer op instemming met een toelatingsaanvraag als de Efsa de transgene soort veilig heeft bevonden. Dat is bij MON 89788 het geval.

Bron: agrarisch dagblad auteur: Stef Severt

donderdag 26 juni 2008, 10.48 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw, Natuur en milieu

trots op Hugo!

knap-gedaan-hugo.jpg

Hugo Polderman, mijn collega Tweede Kamerlid en woordvoerder natuur is vandaag door Natuurmonumenten uitverkozen tot groenste Kamerlid.

Hugo is als rechtgeaard Zeeuw nogal bescheiden van aard, maar vandaag heeft hij dat even van zich afgeschud.

Vol trots nam hij plaats in de groene zetel en werd door de directeur van Natuurmonumenten rondgereden op het Plein voor de Tweede Kamer.

hugo.jpg

Hugo, ik ben apetrots op je! Goed gedaan!!

maandag 10 maart 2008, 10.14 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Natuur en milieu

PvdA wil toch Zuiderzeelijn?!

drachten.jpg
bron: Leeuwarder Courant zaterdag 8 maart

In december stemde de PvdA nog tegen de aanleg van de Zuiderzeelijn, de verbinding tussen de Randstad en het Noorden die herhaaldelijk door verschillende Kabinetten beloofd is. Deze SP motie haalde daardoor geen meerderheid. Maar als Lea Bouwmeester meent wat ze zegt en haar fractie haar niet afvalt, is er weer hoop! Met de PvdA er bij is er namelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor de aanleg van de Zuiderzeelijn en kan mevrouw Bouwmeester een retourtje Almere-Drachten kopen. Drachten is dan niet langer de officieuze recordhouder van grootste Nederlandse plaats zonder spoorverbinding.

dinsdag 4 maart 2008, 9.11 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Natuur en milieu

succes: rood sein voor de ammoniaktrein

ammoniaktrein-2.jpg

Na het vervoer van chloor wordt nu ook het vervoer van ammoniak per trein stopgezet. Dat is te danken aan de aanhoudende akties van de SP. Er is nog wel een probleem: minister Cramer van VROM heeft besloten DSM uit te kopen (48 miljoen euro!!), om hun productie van IJmuiden naar Geleen te verplaatsen. Daarmee is de grootste stroom ammoniak van het spoor en de grootste risico’s dus weggepoetst, maar ze heeft dit vooralsnog niet voor andere vervoerders geregeld. Die kunnen dus als het zo uitkomt gewoon ammoniak per spoor gaan vervoeren, met alle risico’s van dien.

ammoniaktrein.jpg

Lees hier meer over de SP aktie ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’.

Einde aan grootste ammoniaktransport

(Novum) – Aan transporten met ammoniak tussen Geleen en IJmuiden komt uiterlijk eind volgend jaar een einde. Het Rijk heeft daartoe dinsdag een akkoord gesloten met DSM. Het bedrijf sluit de vestiging in IJmuiden en krijgt daarvoor van de overheid een schadevergoeding van 48 miljoen euro.

Jaarlijks wordt er 116 duizend ton ammoniak per trein vervoerd van Geleen naar IJmuiden. Het gaat om de grootste ammoniakstroom van gemiddeld 116 treinen per jaar. De DSM-fabriek verhuist naar Geleen.

Voor inwoners van Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven betekent het akkoord dat het risico van een ongeluk vanaf 2010 sterk verminderd wordt, melden de ministers van Vrom Jacqueline Cramer (PvdA) en Verkeer Camiel Eurlings (CDA).

In 2006 sloot het Rijk al een akkoord met Akzo Nobel waarmee een einde kwam aan chloortransporten tussen Rotterdam en Delfzijl.

woensdag 23 januari 2008, 17.39 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Natuur en milieu, oorlog en ontwapening

illegale bombardementen op het Wad

vliehors.jpg

De antwoorden van de kersverse staatssecretaris van defensie over militaire oefeningen op het Wad riepen meer nieuwe vragen op dan dat ze antwoorden gaven. Vandaar onderstaande vragen van mijn hand: (meer…)

woensdag 19 december 2007, 9.00 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Dierwelzijn, Landbouw, Natuur en milieu

klimaatverandering door koeien?

En plots hoor en lees je overal over het uitstoten van broeikasgassen door koeien. Dat zou iets nieuws zijn, waarover tot dusver nog amper iets bekend was..
In mijn dossiers vond ik het volgende knipsel, daterend van ergens rond 1991..

cows.jpg

dinsdag 9 oktober 2007, 18.53 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw, Natuur en milieu

SP lanceert themakanalen voor betrokken mensen

themakanaal-natuur-en-milieu.jpg

De website van de SP is vandaag uitgebreid met vijf themakanalen: onderwijs, werk en inkomen, zorg, wonen en milieu. Alle relevante nieuwsberichten, opinieartikelen, standpunten, agenda-items en contactgegevens zijn per terrein samengebracht.

Webmaster Herman Beekers: “De SP-website komt in elk onderzoek als beste uit de bus, maar dat betekent niet dat we stil moeten staan. Themakanalen stonden al langer op onze verlanglijst. Het is een mooie manier om mensen bij elkaar te brengen die op één of andere manier met het onderwerp te maken hebben. We kunnen geïnteresseerden nog beter en vaker informeren over de ontwikkelingen op specifieke terreinen. Ook kan er met Kamerleden worden gediscussieerd en kan op belangrijke nieuwsberichten worden gereageerd.”

Dierwelzijn heeft gelukkig een prominente plek gekregen op het themakanaal milieu. Ook op andere, voor mij belangrijke onderwerpen is de discussie geopend. Zie bijvoorbeeld maatschappelijke opvang en landbouw.

Volgende pagina »