Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

maandag 31 mei 2010, 16.50 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

een zwarte dag

Ik ben geschokt
Diep geschokt
En met mij velen
Over het geweld, het meer dan disproportionele geweld waarmee de Pro-Palestina aktivisten van de Free Gaza Movement zijn geconfronteerd in internationale wateren
Ik ben geschokt over de persconferentie die ik net zag, waarin de woordvoerder van de Israelische regering sprak over een vloot van haat en geweld en deze aktivisten voor terroristen uitmaakte

Boten vol met kinderspeelgoed
Boten vol met bouwmaterialen
Boten vol medicijnen
Boten vol hulpgoederen die de Palestijnse bevolking worden onthouden

Hoe kan een boot vol medicijnen een boot vol haat en geweld zijn?

Een rechtvaardige aktie om de bevolking van Gaza te steunen is uitgelopen op een drama, een enorm bloedbad

Achthonderd mensen die met boten hulpgoederen naar Gaza wilden brengen werden in het holst van de nacht geconfronteerd met schietende paratroopers

Velen verloren het leven
Velen raakten gewond

Wat er precies is gebeurd weet ik niet
Op zijn minst is er sprake van disproportioneel geweld van Israelische zijde
De Israelische regering spreekt over terroristen die doorgeladen wapens hadden
De vredesaktivisten vertellen dat zij met witte vlaggen zwaaiden en geconfronteerd werden met grof geweld

wie zit er aan boord?

Denis Halliday, oud assistent secretaris generaal van de VN en iemand die het weet hoe een volk kan lijden onder blokkades vanuit de tijd dat hij het hoofd van het humanitaire programma in Irak was

verschillende Duitse kamerleden

journalisten

aktivisten

verpleegkundigen

zijn dit plots allemaal terroristen?

Het is goed dat de VN een onderzoek in gaat stellen
een onafhankelijk onderzoek
Wie voor dit bloedbad heeft gezorgd moet verantwoording afleggen

De hele wereld kijkt toe en spreekt afschuw uit
Alleen de Israëlische regering spreekt goed wat er nu is gebeurd

De blokkade van de gaza strook, de illegale blokkade moet opgeheven worden
De hulpgoederen van deze vredesaktivisten moeten snel doorgelaten worden
De mensen die nu gearresteerd zijn, journalisten, politici, vredesaktivisten moeten zo snel mogelijk vrij gelaten worden

Laat dit bloed niet voor niks verspild zijn

The whole world is watching

woensdag 5 mei 2010, 1.56 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

anti-kernwapen bijeenkomst met Ban Ki Moon

Vandaag mocht ik spreken op een forum van Mayor for Peace waar ook secretaris generaal van de VN Ban Ki Moon sprak. Hij sprak zijn steun uit voor het starten van onderhandelingen voor een ‘ nuclear weapon convention’ en voor het werk van deze burgemeesters.Mayors for peace – een internationaal netwerk- telt bijna 4000 burgemeesters die in eigen land proberen druk te zetten op hun regering om stappen richting een kernwapenvrije wereld te zetten. De burgemeester van Hiroshima is de voorzittter van dit netwerk. Kernwapens zijn ontworpen om juist steden als doelwit te hebben, dus is de betrokkenheid van burgemeesters om tot een oplossing te komen heel erg logisch. In Nederland zijn 51 burgemeesters aangesloten, waaronder onder andere de burgemeester van Uden (de gemeente waar de luchtmachtbasis Volkel en haar kernwapens onder vallen) en de burgemeester van Amsterdam (!).

Een coalitie van organisaties met daarin juristen en wetenschappers hebben al een concept verdrag om kernwapens te verbieden geschreven. In een workshop later vandaag gaven zij tekst en uitleg over hoe het werkt en wat er nog te verbeteren valt. Het doet me erg denken aan het hele proces rond het opstellen van het Oslo verdrag dat inmiddels clusterbommen verbiedt. Mooi om te zien dat er niet alleen gesproken wordt over een kernwapenverdrag maar dat er al een voorstel op tafel ligt. Meer dan honderdtwintig landen waaronder 2 Europese landen hebben zich al voor een dergelijk verdrag uitgesproken. Waar blijft Nederland??

Aan het einde van de dag schoof ik aan bij een workshop van ICBUW, the International Campaign to Ban Uranium Weapons. Herbert, een Amerikaanse veteraan vertelde hoe hij in Irak langere tijd in een militair kamp verbleef wat na metingen van het Nederlandse leger besmet bleek te zijn. Zijn martelgang om erkenning te krijgen voor de bron van zijn ziekte wist hij op beklemmende wijze te beschrijven. Eerder dit jaar nam de Kamer een motie van de SP aan om een moratorium in te stellen op het gebruik van munitie met verarmd uranium. De Nederlandse regering vind dat nergens voor nodig en voert de motie dus niet uit. Klinkt bekend niet?

dinsdag 4 mei 2010, 0.47 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

Voorstel Verhagen voor reductie kernwapens is slap

Vandaag is de VN kernwapenconferentie in New York begonnen. Ik ben teleurgesteld over de inbreng van de Nederlandse regering.
Twee weken geleden steunde het overgrote deel van de Tweede Kamer mijn voorstel om aan de Amerikaanse overheid de boodschap over te brengen dat Nederland niet lang nucleair beschermd wil worden en dat terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa wenselijk is. Vandaag, op de conferentie over het non-proliferatieverdrag in New York, negeerde Verhagen deze oproep door enkel te spreken over reductie van de kernwapens in Europa.

Het is doodzonde dat de minister deze kans laat lopen. Eindelijk maakt een Amerikaanse president echt werk van ontwapening en dan werkt dit kabinet slechts halfslachtig mee. Vandaag hadden we het begin kunnen zien van de oplossing, het begin van een kernwapenvrije zone in Europa, maar deze demissionaire minister kiest er voor om onderdeel van het probleem te blijven. Reductie is wat anders dan terugtrekking. Het is een slap verhaal dat te weinig bijdraagt aan een kernwapenvrij Europa.


Ik betreur dit duikgedrag van Minister Verhagen. Een minister hoort moties van de Kamer volledig uit te voeren. De Kamer vroeg de VS te melden dat terugtrekking van de kernwapens nodig is en om duidelijk te maken dat nucleaire bescherming niet langer gewenst is. Een demissionair minister kan zich niet veroorloven om een eigen draai aan de opdracht van de Kamer te geven. Verhagen stelt miljoenen mensen die al decennia lang strijden tegen kernwapens teleur, dat laten we niet zomaar gebeuren.

maandag 3 mei 2010, 3.03 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

duizenden op antikernwapendemo in New York

Vandaag mocht ik spreken op een massale anti-kernwapendemonstratie in New York. Ik liep met vele duizenden demonstranten, waaronder veel Hibakusha, mensen die de nucleaire aanval op Hiroshima en Nagasaki overleefd hebben, van Time Square naar het VN hoofdkwartier om de boodschap dat een kernwapenvrije wereld nu noodzakelijker is dan ooit over de brengen aan de regeringsafgevaardigden . Morgen begint daar de toetsingsconferentie voor het Non Proliferatieverdrag waar ik als lid van de Nederlandse delegatie bij aanwezig ben.

De boodschap die ik kon brengen, dat de Nederlandse bevolking en het Nederlandse parlement de Amerikaanse kernwapens weg willen hebben uit Europa werd hier met luid applaus ontvangen door de duizenden mensen van over de hele wereld die hier aanwezig zijn om hier aan de poorten van de VN te rammelen.

Vandaag spreekt minster Verhagen van Buitenlandse Zaken. Wat mij betreft erkent hij ruiterlijk dat Nederland verkeerd zit. In het non proliferatieverdrag staat immers een duidelijke verplichting om nucleair te gaan ontwapenen. Het is beschamend dat Nederland nog steeds dit verdrag schendt door als niet-kernwapenstaat toch Amerikaanse kernwapens toe te laten. Ik hoop dat Verhagen de boodschap van de Tweede Kamer luid en duidelijk overbrengt en dat hij net zo’n applaus zal ontvangen als ik vandaag kreeg bij deze enorme demonstratie.

zondag 2 mei 2010, 5.03 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

een dag vol hoop

Een mei. Mayday noemen ze dat hier. Vandaag was er een grote internationale bijeenkomst in de Riverside Church waar Martin Luther King in 1967 zijn beroemde speech hield om de oorlog in Vietnam te stoppen.

Nu loopt de kerk en de aanpalende leslokalen vol met mensen die net als hem denken dat we met elkaar het verschil kunnen maken, zelfs de wereld kunnen veranderen. Burgemeesters uit enorm veel landen, campagnevoerders, aktivisten, een enorme massa mensen die werken aan het creeeren van een kernwapenvrije wereld.

Ik denk aan de woorden die Mahatma Ghandi in 1938 sprak. ‘ A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history’ . Waar Margaret Mead later aa toevoegde ‘ Indeed it’s the only thing that ever has.. ‘

Ik volg een aantal workshops. De workshop van een organisatie die Tri-valley cares heet is het meest boeiend. Deze organisatie komt uit Livermore waar een groot productie en onderzoeks laboratorium is gevestigd. Na verschillende ongelukken waarbij nucleaire stoffen in de lucht, in het water en in de bodem terecht kwamen besloten de mensen daar zelf uit te gaan zoeken waarom zelfs mensen die niet in het lab werkten ziek werden. Nu is het een machtige organisatie die misstanden aankaart en mensen bij staat die Lawrence Livermore Lab proberen aan te pakken.
Tijdens de workshop werd een vergelijking gemaakt tussen de plannen van Bush sr op vlak van onderzoek naar kernwapens en de plannen die Obama in zijn Nuclear Posture Review heeft neergelegd. Hun conclusie is dat op vele vlakken Obama veel meer investeert in kernwapens dan Bush ooit gedaan heeft. Bekend is dat Obama alleen al voor het komende jaar het budget met 10 procent verhoogde. Maar wist je ook dat hij bezig is het type kernwapens dat in Nederland ligt te moderniseren om ze nog beter inzetbaar te maken? Nog meer geld steekt in nieuwe onderzoeksprogramma’s, nieuwe kernwapenproductiefaciliteiten en meer geld steekt in het oplappen van de bestaande kernwapens? Een dubbele houding voor een president die stevige speeches houdt voor een kernwapenvrije wereld..
Zeven miljard dollar pompt hij volgend jaar in zijn nucleaire programma. Ik zou geen nacht slapen als ik daarvoor verantwoordelijk was, me realiserende hoeveel mensen daarvan schoon drinkwater,aids-medicijnen of simpelweg te eten zouden kunnen krijgen..

Ik ga nu op weg naar Time Square, waar een grote rally for a nuclear free world gehouden gaat worden.. Meer later!

zaterdag 1 mei 2010, 5.30 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

Nederland op de schaamzetel

Sinds een paar dagen ben ik met enkele collega Kamerleden in New York als lid van de Nederlandse delegatie die deel neemt aan de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV).
De conferentie begint maandag, maar zowel de staten als de non-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de onderhandelingen. Donderdag en vrijdag was er een vergadering over kernwapenvrije zones. Dit is niet een vrijblijvend etiket, maar een verdrag gecontroleerd door de VN en het Internationaal Atoom Energie Agentschap waarbij zowel de niet-kernwapen staten als de kernwapenstaten met elkaar afspraken maken over het erkennen van een kernwapen-vrij gebied. De eerste, het Verdrag van Tlatelolco is inmiddels meer dan veertig jaar oud en zorgde er voor dat Latijns Amerika en de Cariben kernwapenvrij zijn. Ook de South Pacific, Zuid Oost Azie, Afrika, Centraal Azie, Antarctica, de ruimte, de zeebodem en Mongolie zijn inmiddels kernwapenvrije zones.
De secretaris generaal van de VN, Ban Ki Moon spreekt de gedelegeerden toe. Hij ziet de uitbreiding van het aantal kernwapenvrije zones als de oplossing. ‘ You are leading by example, indeed the whole world should be a nuclear free zone’ .
Hij hekelt de houding van kernwapenstaten die menen kernwapens nodig te hebben om andere landen er van af te houden. ‘ Het is als kinderen leren niet met lucifers te spelen zegt hij. om ze die les te leren laat je ook niet je hele kelder eerst vol met bezine lopen. Dat is wat de kernwapenstaten doen, de kelder van deze wereldbol vol met benzine gooien om te voorkomen dat hij de lucht in vliegt’ .

Bij de bijeenkomst van staten die lid zijn van zo’n zone is Nederland slechts waarnemer. We zitten met de delegatie achteraan in de zaal. Een gevoel van schaamte bekruipt mij. Waarom is er in Europa nog steeds geen kernwapenvrije zone? Waarom is geen enkel NAVO land moedig genoeg om de nucleaire hoeksteen van de NAVO af te zweren? Waarom neemt Nederland hierin niet het voortouw? De houding van Verhagen blijft dubbel, hij is gecharmeerd van het idee de Amerikaanse kernwapens uit Europa in de VS te stationeren maar wel op basis van een afspraak dat ze in tijden van nood weer net zo hard hiernaar toe gevlogen kunnen worden om ingezet te worden. Dat schiet natuurlijk niet op..

Er is nog veel werk te doen om het zover te krijgen. Maandag beginnen hier de onderhandelingen. Minister Verhagen (ofwel : de M, zoals de ambtenaren hem hier noemen, wel zo makkelijk, want ook na de verkiezingen als er al lang een nieuwe minister is heet hij hier nog steeds de M) spreekt dan ook . Verhagen heeft huiswerk mee gekregen. Mijn motie die de Kamer breed steunde draagt hem op duidelijk te maken dat het Nederlandse volk en de Nederlandse regering geen behoefte (meer) heeft aan de Amerikaanse kernwapens in Europa. Een duidelijke en wenselijke boodschap. Nu moet hij hem alleen nog uitspreken…

vrijdag 23 april 2010, 10.44 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

succes: Verhagen moet kernwapens terugsturen naar Obama

Gister nam de Kamer een mooie motie van mijn hand aan, die Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken de opdracht geeft luid en duidelijk aan te geven dat Nederland afstand doet van de Amerikaanse kernwapens
in Europa. Zijn Amerikaanse collega Hillary Clinton had het nog niet zo goed begrepen bij de Navo bijeenkomst in Estland. Als Verhagen volgende week naar New York gaat heeft hij tijdens de toetsingsconferentie voor het Non Proliferatie Verdrag een nieuwe kans om een grote stap te maken richting een kernwapenvrije wereld!
Ik ga hem, als lid van de Nederlandse delegatie, daar in New York aanmoedigen en kritisch in de gaten houden!

Verhagen krijgt opdracht kernwapens aan VS retour te zenden

22-04-2010 • Vandaag heeft de Kamer minister van Buitenlandse Zaken Verhagen een duidelijke opdracht gegeven : hij moet president Obama duidelijk maken dat de Amerikaanse kernwapens die in Europa zijn gestationeerd hier niet langer gewenst zijn en dat terugtrekking dus gewenst is. SP-Kamerlid Krista van Velzen is verheugd dat de Tweede Kamer haar motie die daartoe opriep heeft aangenomen. “Vandaag maakte Hillary Clinton duidelijk dat zij de boodschap nog niet begrepen heeft, toen zij aangaf dat die kernwapens hier voorlopig niet weg zouden gaan. Nu is het aan Verhagen om zich rechtstreeks tot Obama te wenden met dit klemmend verzoek. Hier ligt een kans om een grote steen bij te dragen aan een kernwapenvrije wereld!”

Komende week neemt Verhagen deel aan de toetsingsconferentie van het Non-proliferatie Verdrag dat niet-kernwapenstaten nadrukkelijk verbied om kernwapens te bezitten. Van Velzen: “In oorlogstijd worden de Amerikaanse kernwapens aan de Nederlandse Luchtmacht overgedragen. Dat is een regelrechte schending van het Non-proliferatie Verdrag. Het is goed dat Verhagen nu de opdracht krijgt om te zorgen dat we weer aan dit verdrag gaan voldoen. Het is ook nodig dat de NAVO inzicht geeft waar de kernwapens daadwerkelijk zijn zodat de discussie over deze wapens met meer duidelijkheid gevoerd kan worden. Het is een publiek geheim dat in Nederland kernwapens voor F-16’s op vliegbasis Volkel liggen. Maak dat openbaar, dan is de volgende stap het daadwerkelijk uitzwaaien van deze wapens.”

Van Velzen is volgende week lid van de Nederlandse delegatie die deelneemt aan de NPV toetsingsconferentie in New York.

Voor de liefhebbers: de motie kun je hieronder lezen. (meer…)

donderdag 22 april 2010, 13.26 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media, Natuur en milieu, Wie is Krista?, oorlog en ontwapening

Moderniseren is toch iets anders dan mensen slopen?

In het april nummer van ‘VolZin’ staat een interview met mij over – kort samengevat- politiek en zingeving. Lees maar..
(meer…)

donderdag 1 april 2010, 10.29 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

mislukte 1 april grap?!

Ik ben boos. Wat zeg ik, ik sta te koken. De nieuwe maar wel demissionaire minister van financiën De Jager heeft samen met zijn collega demissionair minister van sociale zaken Donner besloten een aangenomen motie van mij in de papierversnipperaar te gooien.

Zij gaan de aangenomen motie van mij en PvdA Kamerlid Martijn van Dam om een verbod op het investeren in clustermunitie in te stellen simpelweg niet uitvoeren.

Het produceren, bezitten en gebruiken van clustermunitie is inmiddels verboden, maar investeren kan nog steeds. Dat is dubbel, krom en onacceptabel. Het is noodzakelijk dat banken en pensioenfondsen een duidelijke boodschap krijgen: investeren in clustermunitie is onacceptabel.

Als reden om een aangenomen motie naast zich neer te leggen voeren de ministers op dat dit ’symboolwetgeving met averechtse werking’ zou zijn.

Wat een raar verhaal. Het gaat hier over het voorkomen dat mensen slachtoffer worden van deze walgelijke wapens. Daar is niks symbolisch aan. Er zijn nog steeds bedrijven die investeren in deze troep en dat moeten we keihard bestrijden. Hoe het verbieden van investeren in clusterbommen een averechtse werking zou kunnen hebben is mij overigens volstrekt onduidelijk. Willen deze ministers beweren dat de Nederlandse banken en pensioenfondsen die nu niet investeren in clusterbommen, bij een verbod daarop nu en masse zouden gaan investeren in clusterbommen? Dat geloven ze toch zeker zelf niet?

Wetgeving in andere landen laat zien dat een dergelijk verbod wel degelijk bij wet geregeld kan worden.

Ik hoop dat de weigering om deze uit te voeren een 1 april grap is, maar dan is het wel een hele slechte..

donderdag 25 februari 2010, 13.54 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

SP on tour: all over the place!

we blijven in uruzgan

we blijven in Uruzgan jongens! Als zou het de val van mijn Kabinet betekenen!

Na een lang sterfproces is het Kabinet Balkende IV nu echt dood verklaard! De missie in Uruzgan wordt beëindigd.

We zijn met de hele bende Kamerleden en partijmensen kriskras door het land de afdelingen van de SP aan het versterken die aan de laatste week campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen zijn.

Ik ga zo richting Nijmegen, morgen naar Limburg, zaterdag naar Roosendaal, zondag Den Haag, maandag naar Pekela en dinsdag Amsterdam. Fantastisch om te zien hoe hard de afdelingen aan het campagne voeren zijn. En heerlijk om de hele dag mensen aan te kunnen spreken om te horen hoe hun leven is, waar zij tegen aan lopen en wat de SP zou kunnen betekenen..
Check vooral de site van de SP voor alle filmpjes van de vele akties, bezoeken en andere campagne activiteiten.

Na de raadscampagne gaan we gewoon verder, want na de val van Balkenende is de campagne voor de Tweede Kamer verkiezing eigenlijk al begonnen. Ik ben blij dat dit bekvechtend Kabinet eindelijk is opgestapt. Nu nog stevig er tegen aan om er voor te zorgen dat het volgend Kabinet niet nog veel erger wordt..

In de tussentijd ben ik over één ding bijzonder blij:
De aanschaf van het tweede JSF toestel is afgeblazen voor deze periode. Nu nog van uitstel afstel maken..

Volgende pagina »