Krista van Velzen

Weblog
Krista van Velzen

zaterdag 1 mei 2010, 5.30 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

Nederland op de schaamzetel

Sinds een paar dagen ben ik met enkele collega Kamerleden in New York als lid van de Nederlandse delegatie die deel neemt aan de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV).
De conferentie begint maandag, maar zowel de staten als de non-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de onderhandelingen. Donderdag en vrijdag was er een vergadering over kernwapenvrije zones. Dit is niet een vrijblijvend etiket, maar een verdrag gecontroleerd door de VN en het Internationaal Atoom Energie Agentschap waarbij zowel de niet-kernwapen staten als de kernwapenstaten met elkaar afspraken maken over het erkennen van een kernwapen-vrij gebied. De eerste, het Verdrag van Tlatelolco is inmiddels meer dan veertig jaar oud en zorgde er voor dat Latijns Amerika en de Cariben kernwapenvrij zijn. Ook de South Pacific, Zuid Oost Azie, Afrika, Centraal Azie, Antarctica, de ruimte, de zeebodem en Mongolie zijn inmiddels kernwapenvrije zones.
De secretaris generaal van de VN, Ban Ki Moon spreekt de gedelegeerden toe. Hij ziet de uitbreiding van het aantal kernwapenvrije zones als de oplossing. ‘ You are leading by example, indeed the whole world should be a nuclear free zone’ .
Hij hekelt de houding van kernwapenstaten die menen kernwapens nodig te hebben om andere landen er van af te houden. ‘ Het is als kinderen leren niet met lucifers te spelen zegt hij. om ze die les te leren laat je ook niet je hele kelder eerst vol met bezine lopen. Dat is wat de kernwapenstaten doen, de kelder van deze wereldbol vol met benzine gooien om te voorkomen dat hij de lucht in vliegt’ .

Bij de bijeenkomst van staten die lid zijn van zo’n zone is Nederland slechts waarnemer. We zitten met de delegatie achteraan in de zaal. Een gevoel van schaamte bekruipt mij. Waarom is er in Europa nog steeds geen kernwapenvrije zone? Waarom is geen enkel NAVO land moedig genoeg om de nucleaire hoeksteen van de NAVO af te zweren? Waarom neemt Nederland hierin niet het voortouw? De houding van Verhagen blijft dubbel, hij is gecharmeerd van het idee de Amerikaanse kernwapens uit Europa in de VS te stationeren maar wel op basis van een afspraak dat ze in tijden van nood weer net zo hard hiernaar toe gevlogen kunnen worden om ingezet te worden. Dat schiet natuurlijk niet op..

Er is nog veel werk te doen om het zover te krijgen. Maandag beginnen hier de onderhandelingen. Minister Verhagen (ofwel : de M, zoals de ambtenaren hem hier noemen, wel zo makkelijk, want ook na de verkiezingen als er al lang een nieuwe minister is heet hij hier nog steeds de M) spreekt dan ook . Verhagen heeft huiswerk mee gekregen. Mijn motie die de Kamer breed steunde draagt hem op duidelijk te maken dat het Nederlandse volk en de Nederlandse regering geen behoefte (meer) heeft aan de Amerikaanse kernwapens in Europa. Een duidelijke en wenselijke boodschap. Nu moet hij hem alleen nog uitspreken…

vrijdag 23 april 2010, 10.44 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

succes: Verhagen moet kernwapens terugsturen naar Obama

Gister nam de Kamer een mooie motie van mijn hand aan, die Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken de opdracht geeft luid en duidelijk aan te geven dat Nederland afstand doet van de Amerikaanse kernwapens
in Europa. Zijn Amerikaanse collega Hillary Clinton had het nog niet zo goed begrepen bij de Navo bijeenkomst in Estland. Als Verhagen volgende week naar New York gaat heeft hij tijdens de toetsingsconferentie voor het Non Proliferatie Verdrag een nieuwe kans om een grote stap te maken richting een kernwapenvrije wereld!
Ik ga hem, als lid van de Nederlandse delegatie, daar in New York aanmoedigen en kritisch in de gaten houden!

Verhagen krijgt opdracht kernwapens aan VS retour te zenden

22-04-2010 • Vandaag heeft de Kamer minister van Buitenlandse Zaken Verhagen een duidelijke opdracht gegeven : hij moet president Obama duidelijk maken dat de Amerikaanse kernwapens die in Europa zijn gestationeerd hier niet langer gewenst zijn en dat terugtrekking dus gewenst is. SP-Kamerlid Krista van Velzen is verheugd dat de Tweede Kamer haar motie die daartoe opriep heeft aangenomen. “Vandaag maakte Hillary Clinton duidelijk dat zij de boodschap nog niet begrepen heeft, toen zij aangaf dat die kernwapens hier voorlopig niet weg zouden gaan. Nu is het aan Verhagen om zich rechtstreeks tot Obama te wenden met dit klemmend verzoek. Hier ligt een kans om een grote steen bij te dragen aan een kernwapenvrije wereld!”

Komende week neemt Verhagen deel aan de toetsingsconferentie van het Non-proliferatie Verdrag dat niet-kernwapenstaten nadrukkelijk verbied om kernwapens te bezitten. Van Velzen: “In oorlogstijd worden de Amerikaanse kernwapens aan de Nederlandse Luchtmacht overgedragen. Dat is een regelrechte schending van het Non-proliferatie Verdrag. Het is goed dat Verhagen nu de opdracht krijgt om te zorgen dat we weer aan dit verdrag gaan voldoen. Het is ook nodig dat de NAVO inzicht geeft waar de kernwapens daadwerkelijk zijn zodat de discussie over deze wapens met meer duidelijkheid gevoerd kan worden. Het is een publiek geheim dat in Nederland kernwapens voor F-16’s op vliegbasis Volkel liggen. Maak dat openbaar, dan is de volgende stap het daadwerkelijk uitzwaaien van deze wapens.”

Van Velzen is volgende week lid van de Nederlandse delegatie die deelneemt aan de NPV toetsingsconferentie in New York.

Voor de liefhebbers: de motie kun je hieronder lezen. (meer…)

vrijdag 23 april 2010, 6.58 uur – Krista
Categorie: Algemeen, justitie

succes: noodopvang asielzoekers niet gedwongen sluiten

Er is nog steeds een groep mensen die rechtmatig in Nederland verblijft maar geen enkele opvang krijgt. Gemeentes voelen zich dan ook verplicht deze mensen onderdak te bieden. Tijdens de onderhandelingen over het Generaal Pardon is afgesproken dat deze opvang dicht moet, hoewel het om een nieuw groep mensen gaat die niks met het generaal pardon te maken hebben. Deze mensen zijn legaal in Nederland maar moeten dan toch op straat leven. Gelukkig heeft de Kamer een motie van mijn hand aangenomen die daar een stokje voor steekt. De minister van justitie moet nu ruimhartig omgaan met de gemeentelijke nodopvang.

Minister moet ruimhartig omgaan met noodopvang

22-04-2010 • Minister van Justitie Hirsh Ballin moet ruimhartig omgaan met gemeenten die opvang bieden voor uitgeprocedeerde (ex-)asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven. Een motie van SP-Kamerlid Krista van Velzen met die strekking is door de Tweede Kamer aangenomen.

Van Velzen: “Gemeenten hebben op basis van hun zorgplicht het recht om de noodopvang open te houden. De minister wil sinds 1 januari die gemeenten met harde hand dwingen om deze opvang te sluiten. Daar steekt de Kamer gelukkig nu een stokje voor.”

De minister verwijst naar de afspraak die met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gemaakt in het kader van het generaal pardon. Van Velzen: “Die afspraak is een gedrocht omdat de noodopvang moet worden gesloten voor een groep die niets met het pardon te maken heeft. In deze opvang zitten mensen die rechtmatig in Nederland zijn maar die geen recht op onderdak hebben. Dat is een raar fenomeen; je mag hier wel zijn, maar krijgt geen onderdak en mag ook niet werken. Op deze manier worden mensen gedwongen op straat te overleven met alle gevolgen van dien zoals criminaliteit en uitbuiting.”

Wat de SP betreft moet rechtmatig verblijf daarom betekenen dat er ook recht op opvang is. Van Velzen vindt het daarom terecht dat gemeenten weigeren die mensen op straat te zetten en dus de noodopvang voortzetten en is blij dat de Tweede Kamer die opvatting nu steunt.

donderdag 22 april 2010, 13.26 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media, Natuur en milieu, Wie is Krista?, oorlog en ontwapening

Moderniseren is toch iets anders dan mensen slopen?

In het april nummer van ‘VolZin’ staat een interview met mij over – kort samengevat- politiek en zingeving. Lees maar..
(meer…)

vrijdag 9 april 2010, 14.42 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media

Kernwapens de wereld uit

Gisteravond was ik te gast bij Jeroen Pauw (Pauw zonder Witteman) en mocht spreken over het nieuwe START verdrag waarin Rusland en de VS elkaar beloven verdere kernwapenreducties door te voeren.
Hier kun je (als hun speler het tenminste weer doet) de hele uitzending bekijken, en hier het stukje over kernwapens.

vrijdag 2 april 2010, 9.51 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Landbouw

Eerste slachtoffer glossy Gerda?!

Ik heb opheldering gevraagd over de positie van het hoofd communicatie op het ministerie van Landbouw, Hans Blom. Het gerucht gaat (lees hier en hier en hier) dat hij het veld moet ruimen na de commotie over de ego-glossy Gerda. Dat is toch volstrekt ongepast, dat de directeur voorlichting wel het veld ruimt terwijl de verantwoordelijke minister, zelfs na het aannemen van een motie van treurnis, op het pluche blijf zitten?

Lees hier mijn vragen:
(meer…)

donderdag 1 april 2010, 10.29 uur – Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening

mislukte 1 april grap?!

Ik ben boos. Wat zeg ik, ik sta te koken. De nieuwe maar wel demissionaire minister van financiën De Jager heeft samen met zijn collega demissionair minister van sociale zaken Donner besloten een aangenomen motie van mij in de papierversnipperaar te gooien.

Zij gaan de aangenomen motie van mij en PvdA Kamerlid Martijn van Dam om een verbod op het investeren in clustermunitie in te stellen simpelweg niet uitvoeren.

Het produceren, bezitten en gebruiken van clustermunitie is inmiddels verboden, maar investeren kan nog steeds. Dat is dubbel, krom en onacceptabel. Het is noodzakelijk dat banken en pensioenfondsen een duidelijke boodschap krijgen: investeren in clustermunitie is onacceptabel.

Als reden om een aangenomen motie naast zich neer te leggen voeren de ministers op dat dit ’symboolwetgeving met averechtse werking’ zou zijn.

Wat een raar verhaal. Het gaat hier over het voorkomen dat mensen slachtoffer worden van deze walgelijke wapens. Daar is niks symbolisch aan. Er zijn nog steeds bedrijven die investeren in deze troep en dat moeten we keihard bestrijden. Hoe het verbieden van investeren in clusterbommen een averechtse werking zou kunnen hebben is mij overigens volstrekt onduidelijk. Willen deze ministers beweren dat de Nederlandse banken en pensioenfondsen die nu niet investeren in clusterbommen, bij een verbod daarop nu en masse zouden gaan investeren in clusterbommen? Dat geloven ze toch zeker zelf niet?

Wetgeving in andere landen laat zien dat een dergelijk verbod wel degelijk bij wet geregeld kan worden.

Ik hoop dat de weigering om deze uit te voeren een 1 april grap is, maar dan is het wel een hele slechte..

woensdag 31 maart 2010, 15.56 uur – Krista
Categorie: justitie

Kamer voorkomt sluiting jeugdgevangenissen door Hirsch Ballin

Vandaag heb ik met steun van veel collega’s een motie ingediend om de drie jeugdgevangenissen voorlopg niet te sluiten. Nu deze de steun van een meerderheid heeft en dus aangenomen wordt bij de stemming hierover, is de sluiting voorlopig van de baan. Terecht, want het is pure kapitaalvernietiging om gebouwen waarin net voor miljoenen is geïnvesteerd, te sluiten en goed opgeleid personeel weg te sturen.

Ook heeft Hirsch Ballin beloofd contact op te nemen met de directie van de drie instellingen. Daar werd al aan het personeel verkondigd dat ze als ze de kans kregen een andere baan zouden moeten nemen. Dat betekent dat de directie onomkeerbare stappen neemt. Dat is een heel slecht idee, want als het personeel straks toch nodig zou zijn en dat hoop ik van harte, heeft de directie ze straks al de deur uit ‘gemasseerd’.

Twee weken geleden kondigde Hirsch Ballin plotseling aan dat de jeugdgevangenissen in Den Helder, Rekken en Vught tijdelijk buiten gebruik zouden worden gesteld vanwege leegstand. Het personeel werd met deze boodschap volkomen overvallen.

Ik snap niet waarom dit niet eerst met het personeel besproken is. Daarbij is het echt bizar om goede opvangcapaciteit te sluiten terwijl er nog zoveel plekken nodig zijn voor andere groepen jongeren. Er zijn immers nog steeds wachtlijsten in de jeugdzorg!

Natuurlijk moeten er op termijn maatregelen worden genomen wanneer blijkt dat de leegstand in de jeugdgevangenissen structureel is. Maar dan wel in de goede volgorde. Eerst moeten er goede voorspellingen worden gemaakt voor de komende jaren, er moet worden overlegd met het personeel en mogelijke alternatief gebruik moet worden onderzocht. Pas daarna praten we verder. Op dit moment kan het voornemen van Hirsch Ballin naar de prullenbak.

Voor de liefhebbers is hieronder de door mij ingediende motie te vinden:
(meer…)

dinsdag 23 maart 2010, 15.44 uur – Krista
Categorie: Algemeen

even op adem komen

Vandaag werd bekend dat ik niet hoog op de SP lijst sta.
Dat betekent voor mij niet dat ik afscheid neem. Wel geef ik hiermee aan dat ik even wat lucht nodig heb. Ik heb een bijzonder zwaar jaar achter de rug (in mijn privé-leven) waardoor ik nu helaas even te zwaar belast ben. Ik moet even wat lucht hebben en dat kan alleen als er weer een grotere fractie komt. Ik hoop dat de kiezer ons dat gunt, want ik denk echt dat een grote SP nodig is om Nederland een mooier en vooral socialer land te maken en om de andere partijen te dwingen naar links te kijken. Je ziet: Mijn enthousiasme is na elf jaar nog steeds even groot. Ik hoop na deze adempauze gewoon weer (als het me gegund is zelfs tussentijds) terug in de Kamer te komen!

Meer weten? Lees dan het interview dat ik eind vorig jaar aan het NRC gaf hier.

zondag 7 maart 2010, 15.13 uur – Krista
Categorie: Algemeen

De grote vriendelijke reus aan het roer

emile big smile roemer

Het was een bewogen week deze afgelopen week.
Een rotuitslag voor mijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op een uitzondering nagelaten. Het opstappen van Agnes Kant. De verkiezing van Emile Roemer. Vandaag maar eens pogen de zondagsrust in ere te herstellen..

Ik respecteer het besluit van Agnes om het bijltje er bij neer te leggen, maar voor mij had het zeker niet gehoeven. Agnes is een fantastische vrouw om mee te werken. De verontwaardiging die zij in debatten kon tonen was een echte en dus oprechte. Kom daar maar eens om bij die andere lijsttrekkers waar et ‘ben ik in beeld?’ van afdruipt.. Ik ben er van overtuigd dat zij nog meer in haar nieuwe rol was gegroeid als er meer tijd was geweest. Het deed mij pijn om te zien hoe zij gebashed werd in de media en ik heb dan ook een heel dubbel gevoel als ik nu de lofuitingen in de krant lees. over de doden niks dan goeds? Gelukkig is Agnes meer dan springlevend!

Trots ben ik op Emile Roemer, die zich geroepen voelde toen de vraag om een nieuwe fractievoorzitter klonk. Een zware taak en niet altijd even dankbaar, maar hij lijkt me de juiste persoon voor deze klus en ik heb er dan ook alle vertrouwen in. Emile werd in een stukje in de Volkskrant een paar weken geleden een keer neergezet als de grote vriendelijke reus. Groot is hij, en vriendelijk ook, maar pas op: Emile gaat een geduchte tegenstander zijn in de debatten met de toekomstige lijsttrekkers. Emile: ik wens je wijsheid en kracht toe!

Bekijk hier de persconferentie die Emile gaf nadat de fractie hem verkoos tot fractievoorzitter.

« Vorige paginaVolgende pagina »